Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20171013

Międzynarodowa konferencja „Wolność w kulturze”

Data: 13.10.2017
Miejsce: Collegium Maius UJ, ul. Jagiellońska 15
Organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych UJ
Kontakt: freedom.culture@o2.pl
Międzynarodowa konferencja „Wolność w kulturze”

Instytut Studiów Międzykulturowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ zaprasza na międzynarodową konferencję „Wolność w kulturze”, która odbędzie się 13 października 2017 roku w Krakowie. Celem konferencji jest refleksja nad ograniczeniami wolności – rozumianej w szerokim zakresie m.in. jako swobody wyrażania poglądów politycznych i przekonań religijnych – we współczesnych kulturach.

Wolność słowa jest niezaprzeczalnie jedną z najistotniejszych kwestii we współczesnej kulturze. Środki masowego przekazu i media społecznościowe pozwalają na niespotykaną do tej pory łatwość przedstawiania poglądów milionom odbiorców, co prowadzi do przyspieszenia, ale i częściowego pogorszenia jakości komunikacji (szczególnie w zakresie wiarygodności). Można zatem argumentować, że nieskrępowana wolność słowa jest nieuzasadniona w przypadkach, w których narusza godność osobistą człowieka.

Wolność w przestrzeni publicznej można opisać po przyjrzeniu się relacji pomiędzy architekturą i procesem urbanizacji a przykładami zachowań jednostek i grup społecznych. Aranżacja przestrzeni w miastach jest ważnym czynnikiem kształtującym zachowanie ich mieszkańców w społeczeństwach postmodernistycznych. Planowanie przestrzeni publicznej oraz poziom jego niezależności jest  zatem kluczową kwestia nie tylko dla urbanistów, ale również osób analizujących ten problem z perspektywy estetycznej, politycznej i ekonomicznej.

Wolność polityczna opiera się na wzajemnym stosunku jednostki i aparatu państwowego. Z jednej strony można mówić o wolności rozumianej jako prawo do uczestniczenia w życiu publicznym, z drugiej można zastanawiać się, jak dalece jednostka może pozostać uniezależniona od państwa. Współczesne liberalne demokracje przykładają większą wagę do ochrony wolności osobistej niż własności. Dlaczego? To pytanie jest jednym z wielu, na które chcieliby odpowiedzieć organizatorzy.

Wolność religijna jest regulowana nie tylko przez samą religię, ale również przez politykę i społeczeństwo. Nie zniknęła ona z życia publicznego, jak zapowiadali niektórzy myśliciele oświeceniowi – wręcz przeciwnie, w niektórych sytuacjach odgrywa fundamentalną rolę. Siła religii tkwi w jej potencjale twórczym i destrukcyjnym. Religijne prądy myślowe przenikają się wzajemnie z koncepcjami uniwersalizmu, wolności osobistej oraz praw konkretnych społeczności, takich jak grupy etniczne, narodowe czy językowe. Organizatorzy chcieliby przyjrzeć się wolności religijnej widzianej przez pryzmat różnych systemów politycznych, społecznych, a także prawnych.

Więcej szczegółów na stronie konferencji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj