Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180306

Oblicza postpamięci 3 - Kody i języki

Data: 06.03.2018 - 07.03.2018
Czas rozpoczęcia: 9.00
Miejsce: Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15
Organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych UJ, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
Kontakt: facesofpostmemory@gmail.com
Oblicza postpamięci 3 - Kody i języki

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ we współpracy z Instytutem Lingwistyki Stosowanej UW zapraszają wszystkich, którzy swoje badania poświęcają różnym przejawom postpamięci. - Pragniemy, by rezultaty swoich badań mogli zaprezentować kulturoznawcy, historycy, językoznawcy, literaturoznawcy, socjologowie, psychologowie, politolodzy, historycy sztuki, filmoznawcy, teatrologowie i architekci - zapowiadają organizatorzy.

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach spotkań (2014 i 2016), problematyka nie będzie również zawężać się do następstw zagłady, II wojny światowej i kontekstu europejskiego. Tym razem osią rozważań będzie pytanie o to, czy dyskurs postpamięciowy wykształcił jakieś specyficzne środki wyrazu? Czy na gruncie różnych dziedzin wiedzy i sztuki można dostrzec tworzące się kody i języki charakterystyczne dla wyrażania dziedziczonych traum? Zdaniem argentyńskiej kulturoznawczyni Beatriz Sarlo w Europie wytworzył się estetyczny kanon postpamięci, który wyznacza "sposoby pamiętania". Czy rzeczywiście można mówić o kanonach prezentowania problematyki postpamięciowej? Jeśli istnieją, czy są pomocne, czy też w jakiś sposób ograniczają naszą wrażliwość i sposób percepcji dawnych urazów? Zaproszenie jest skierowane do tych, którzy poszukują odpowiedzi na te pytania oraz wszystkich badających przejawy postpamięci w różnych kontekstach historycznych i geograficznych.

Owocem poprzedniej konferencji jest tematyczny tom czasopisma Politeja, w którym znajdują się artykuły uczestników. W tym roku również jest planowana publikacja pokonferencyjna w formie recenzowanej monografii naukowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tekstów do druku.

Pliki do pobrania
pdf
Program konferencji "Oblicza postpamięci 3 - Kody i języki"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj