Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20181210

Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości

Data: 10.12.2018 - 11.12.2018
Miejsce: aula Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a
Organizator: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Kontakt: a1-biuro@pk.edu.pl
Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości

Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków zapraszają na ogólnopolską konferencję - zorganizowaną w 100-lecie powstania niepodległych służb ochrony zabytków w Polsce - "Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości". Wydarzeniu patronuje rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak.


Niespełna 21 lat niepodległości od 1918 do 1939 to okres niezwykły nie tylko pod względem restytucji polskiej państwowości i instytucji ją realizujących, ale także fenomenalnej, powszechnej konsolidacji wszystkich warstw społecznych wokół idei restauracji, konserwacji, dalszego trwania i rozwoju narodowego dziedzictwa kulturowego. Nie bez powodu rozwijana jeszcze na terenach dawnej Rzeczypospolitej koncepcja nie tyle ochrony monumentów ile ochrony "zabytków" - a więc rzeczy należących do wielkiej przeszłości, ale zapomnianych, zagubionych czy utraconych - stała się wiodącym nurtem w Dekrecie Rady Regencyjnej akcentującym aspekt identyfikacji narodowej i edukacji historycznej.

Planowana konferencja ma z jednej strony właśnie charakter refleksji historycznej, ale z drugiej ma stać się próbą spojrzenia na ideę ochrony naszego dziedzictwa kulturowego z perspektywy nowej cywilizacji opartej na powszechnej globalizacji, uniwersalizacji, czy nawet substytucjonalności wartości. Musimy mieć świadomość potencjalnych zagrożeń, jakie teraźniejszość i przyszłość może przynieść przeszłości zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym. Ta konferencja ma być impulsem do poszukiwania istoty nowoczesnej ochrony dziedzictwa kulturowego, rozumianego w wymiarze pełnego autentyzmu substancji, a także ontologicznie i holistycznie. Dlatego organizatorzy liczą na szeroki udział młodej generacji naukowców, profesjonalistów, teoretyków i praktyków.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj