Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20181211

Wykład profesora Piotra Sztompki

Data: 11.12.2018
Czas rozpoczęcia: 11.30
Miejsce: Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52 (sala im. W. Kwaśniewicza, I piętro).
Wykład profesora Piotra Sztompki

Zakład Badań Kultury Współczesnej IS UJ oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na wykład prof. Piotra Sztompki "O pojęciu kultury raz jeszcze. Klasyczna koncepcja kultury w nowym, oryginalnym ujęciu". Spotkanie odbędzie 11 grudnia w siedzibie IS UJ.

"Autor definiuje pojęcie kultury przez odniesienie do szczególnej kategorii znaczeń normatywnych, czyli wartości. System wartości zorganizowany jest wokół trzech wartości najbardziej ogólnych i fundamentalnych: prawdy, dobra i piękna. Odpowiednio mówić można o trzech domenach kultury: kulturze poznawczej, kulturze moralnej i kulturze estetycznej. Desygnatami kultury poznawczej są przekonania, poglądy, opinie podzielane przez członków społeczeństwa. Desygnatami kultury moralnej są relacje łączące jednostki w przestrzeni międzyludzkiej. Desygnatami kultury estetycznej są szczególnego typu wytwory należące do sztuki artystycznej lub użytkowej. Podobieństwo wartości w każdym z tych trzech obszarów stanowi silny czynnik wytwarzający więzi społeczne i wspólnoty, a także tożsamości społeczne. Kultura jest fundamentem żywej i bogatej tkanki społecznej, społeczeństwa obywatelskiego" - czytamy w abstrakcie wystąpienia.

Piotr Sztompka - emerytowany profesor UJ oraz profesor czynny WSE im. J. Tischnera. Członek PAN i PAU, Academia Europaea (Londyn) oraz American Academy of Arts and Sciences (Cambridge, Mass.). W latach 2002-2006 Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA). Laureat New Europe Prize (1995), Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006) oraz dwukrotnie nagrody Premiera RP. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Kilkunastokrotnie prowadził wykłady na uczelniach zagranicznych na 4 kontynentach, w tym tak renomowanych jak Columbia University, czy University of California (UCLA). Doktor honoris causa czterech uczelni: w Moskwie, Sztokholmie, Krakowie i Warszawie. Autor 30 książek i ponad 300 artykułów naukowych, które ukazały się w 15 językach. W ostatnich latach opublikował w kraju: "Socjologia: analiza spoleczeństwa" (2002, nowe wydanie zmienione i poszerzone - 2012), "Socjologia zmian spolecznych" (2005), "Socjologia wizualna" (2005), "Zaufanie: fundament spoleczeństwa" (2007), "Kapitał społeczny: teoria przestrzeni międzyludzkiej" (2016), "Values in Society: Two Perspectives", współautorska z J.Hausnerem (2018).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj