Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20181214

XVIII edycja konkursu im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Data: 14.12.2018
Czas rozpoczęcia: 12.00
Miejsce: Collegium Novum, sala nr 30
XVIII edycja konkursu im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Zapraszamy na wręczenie Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego.

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego została ustanowiona w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyznawana jest corocznie, naprzemiennie autorowi polskiemu lub zagranicznemu. Konkurs obejmuje publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności. Fundatorem Nagrody jest Wydawnictwo Literackie.

W tym roku Kapituła spośród wielu nadesłanych książek nominowała do Nagrody następujących autorów:

  • Błaszczak T., Białorusini w Republice Litewskiej 1918-1940, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 2017.
  •  Gaul J., Czarno-żółty miraż. Sprawa Józefa Piłsudskiego w monarchii habsburskiej 1896-1918, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa 2018
  • Górny M., Kreślarze ojczyzn: geografowie i granice międzywojennej Europy, IH PAN, Warszawa 2017 (Metamorfozy społeczne, t. 11)
  • Jarnecki M., Kołakowski P., "Ukraiński Piemont": Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938-1939, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2017
  • Jeziorny D., Londyn wobec ochrony mniejszości żydowskich w Europie Środkowo-Wschodniej (1918–1919), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016
  •  Kastory A., Jugosławia w polityce Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego 1948-1956, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2018
  • Mazurkiewicz A., Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej (1948-1954), IPN, Uniwersytet Gdański, Warszawa-Gdańsk 2016
  • Parfianowicz-Vertun W., Europa Środkowa w tekstach i działaniach. Polskie i czeskie dyskusje, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016
  • Walkiewicz W., Słowiańszczyzna Południowa: między przeszłością a przyszłością, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017
  • Żurek P., Słowenia pod rządami Tity (1945–1980). W cieniu Jugosławii, Universitas, Kraków 2017  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj