Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190323

NEWStories: Faces of Crisis in 20th- and 21st-Century Prose

Data: 23.03.2019
Miejsce: al. Adama Mickiewicza 9a
Organizator: Instytut Filologii Angielskiej UJ
Kontakt: crisisconference2019@gmail.com
NEWStories: Faces of Crisis in 20th- and 21st-Century Prose

Pierwsza międzynarodowa konferencja NEWStories ma na celu wymianę wiedzy i wyników badań pomiędzy studentami, doktorantami i uczonymi zainteresowanymi różnymi aspektami kryzysu w prozie XX i XXI wieku, w tym m.in. kwestiami związanymi z polityką, ekologią i psychologią.

Kryzys stanowi centralne pojęcie w refleksji nad XX i XXI wiekiem. Rewolucjoniści w Nędznikach Victora Hugo ogłosili, że „(...) dziewiętnasty wiek jest wielki, ale dwudziesty będzie szczęśliwy.” Jednakże to kryzys, a nie radość ukształtowały wiek XX, który naznaczony był przez dwie wojny światowe, wielki kryzys gospodarczy, ludobójstwo, wyścig zbrojeń atomowych, epidemię AIDS oraz wiele innych kryzysów. Już w pierwszym roku XXI wieku doszło do wydarzenia, które rozpoczęło jeden z definiujących to stulecie kryzysów – ataku terrorystycznego na World Trade Center, który dał początek wojnie z terroryzmem, po której z kolei nadszedł kryzys ekonomiczny. Zadaniem konferencji będzie przeanalizowanie sposobów ukazania kryzysów w prozie XX i XXI wieku oraz tego, jak literatura zmieniała się w trakcie tych burzliwych stuleci pod wpływem tychże kryzysów. Obszar zainteresowania konferencji obejmuje także kryzysy ontologiczne i epistemologiczne podważające utarte sposoby rozumowania na temat ludzkiej egzystencji i literatury. Coroczne konferencje NEWstories poświęcone będą różnym aspektom literatury XX i XXI wieku.

Coraz częściej uważa się, że postmodernizm się skończył, co oznaczałoby początki nowej epoki literackiej. Jak stwierdza Pieter Vermeulen w książce Contemporary Literature and the End of the Novel: Creature, Affect, Form, „dramatyzacja końca powieści we współczesnej literaturze jest wyrazem poczucia, że ani te nowoczesne formy życia, ani siła kulturowa powieści nie są już takie jak kiedyś”. Jednak ciągle poszukujemy przekonującej nazwy okresu, w którym żyjemy. Od postpostmodernizmu, przez metamodernizm, po dysmodernizm, wszystkie proponowane określenia odnoszą się do teraźniejszości, lecz wydają się być zakorzenione w ubiegłym stuleciu. Skąd więc możemy wiedzieć, czym literatura jest dzisiaj? A jak interpretujemy historię i nasze inspiracje? Świadomi pytań powstałych po rozpoczęciu nowego tysiąclecia, organizatorzy zapraszają do udziału w konferencjach literaturoznawców specjalizujących się w prozie XX i XXI wieku we wszystkich językach, licząc, że spotkania te stanowić będą dogodne forum dyskusji na ww. tematy.

Konferencja odbywać się będzie w języku angielskim.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj