Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190411

10. Kongres Młodej Socjologii

Data: 11.04.2019 - 13.04.2019
Organizator: Instytut Socjologii UJ, Koło Naukowe Studentów Socjologii UJ, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ
10. Kongres Młodej Socjologii

Kongres Młodej Socjologii (KMS) to ogólnopolska cykliczna konferencja naukowa skierowana do studentów i studentek wszystkich kierunków i typów studiów, zajmujących się tematyką socjologiczną lub z nią powiązaną. Ideą jubileuszowego wydarzenia jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń, a także integracja młodego pokolenia badaczy i badaczek społecznych.


KMS to kilkadziesiąt wystąpień o bardzo różnorodnej tematyce zogniskowanych wokół paneli tematycznych obejmujących zagadnienia, które aktualnie zajmują młode pokolenie badaczy i badaczek. Tematyka tegorocznej konferencji:

  • antropologia społeczna,
  • gender studies,
  • socjologia krytyczna,
  • miasto i miejskość,
  • media i nowe technologie,
  • metody i techniki badań społecznych,
  • praca socjalna,
  • komunikacja społeczna.

- Do udziału w konferencji zapraszamy studentów i doktorantów, przedstawicieli różnych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych: socjologów, pracowników socjalnych, antropologów, psychologów, politologów, prawników i innych młodych naukowców, których naukowe rozważania mieszczą się w proponowanej przez nas tematyce. Propozycje wystąpień (abstrakty) należy przesyłać do 17 lutego 2019 r. Zgłoszenie abstraktu następuje poprzez przesłanie właściwie wypełnionego formularza online - informują organizatorzy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj