Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190913

45. Zjazd Fizyków Polskich

Data: 13.09.2019 - 18.09.2019
Organizator: Krakowski Oddział PTF, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki PK, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny UP, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
Kontakt: 45zfp@uj.edu.pl
Witryna internetowa: www.45zfp.uj.edu.pl
45. Zjazd Fizyków Polskich

Tegoroczna edycja Zjazdu zgromadzi około 600 naukowców z różnych gałęzi fizyki, nauczycieli fizyki oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki. Uczestnicy - pracujący w uczelniach wyższych, szkołach, instytutach badawczych, laboratoriach powiązanych z przemysłem i instytucjach certyfikujących - zaprezentują najważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat. Wydarzeniu patronuje rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak.

Gośćmi 45. Zjazdu Fizyków Polskich będą czołowi uczeni z kraju, laureaci nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego, nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz nagród premiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Szczególnego charakteru konferencji powinna nadać obecność znakomitych gości zagranicznych, w tym laureatów Nagrody Nobla i różnych nagród międzynarodowych.

Zjazd będzie miał również szczególny charakter ze względu na inaugurację obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF). Wkrótce po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości fizycy polscy utworzyli PTF, aby wzmocnić wkład tej grupy naukowców w rozwój odrodzonej ojczyzny. Kontynuując działania założycieli, również w dzisiejszych czasach fizycy polscy poczytują sobie za zaszczyt swoimi talentami przyczyniać się do budowania silnej pozycji naszego kraju w świecie.

Planowane są sesje konferencyjne poświęcone:

  • fizyce cząstek,
  • fizyce jądrowej,
  • fizyce materii skondensowanej,
  • fizyce medycznej i biofizyce,
  • fizyce statystycznej,
  • fizyce układów złożonych,
  • grawitacji, kosmologii i astrofizyce,
  • informacji kwantowej,
  • nanofizyce,
  • optyce, fizyce atomowej i fotonice.

Szczególną sesją, która odbędzie się w czasie zjazdu będzie sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" organizowana przez CTT CITTRU UJ oraz CTT AGH w ramach działalności Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT). Będzie to dwudniowe wydarzenie zaplanowane na 16 i 17 września 2019 roku. Tematem przewodnim sesji będzie współpraca między nauką a przemysłem, nastawiona na rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych technologii. Sesja składać się będzie z wystąpień pracowników naukowych uczelni oraz osób prowadzących działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach. Będzie także okazją do prezentacji przez firmy swoich osiągnięć i najnowszej oferty wykorzystującej zaawansowane technologie i/lub skierowanej do badaczy-eksperymentatorów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj