Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20191024

Europa nacjonalistów. Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej

Data: 24.10.2019 - 25.10.2019
Kontakt: europanacjonalistow@gmail.com
Europa nacjonalistów. Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej

Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Universitàdegli Studi di Padova zapraszają na międzynarodową konferencję naukową "Europa nacjonalistów. Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej". Dwudniowe obrady odbędą się w Collegium Maius UJ i Auditorium Maximum UJ.

Konferencja będzie poświęcona europejskim partiom i ugrupowaniom nacjonalistycznym po 1945 r. w szerszej perspektywie porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem ich stosunku do idei zjednoczonej Europy. Oprócz wspomnianej przewodniej myśli spotkania tematyka obrad będzie dotyczyć również następujących problemów:

 • nacjonalizm a federalizm europejski,
 • idea tożsamości europejskiej a idea tożsamości narodowej,
 • współczesne partie oraz ugrupowania nacjonalistyczne i skrajnie prawicowe wobec UE i jej polityk,
 • suwerenizm, eurosceptycyzm i populizm,
 • współczesne etnonacjonalizmy a Europa.

Program wydarzenia zakłada kilkuosobowe panele, podczas których prelegenci będą mieli możliwość zaprezentować 20-minutowe wystąpienia, będące punktem wyjścia do dyskusji.

Komitet Naukowy zastrzega sobie możliwość dokonania selekcji zgłaszanych tematów. Osoby zainteresowane czynnym udziałem proszone są o nadsyłanie abstraktów wystąpień (do 300 słów) w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 roku poprzez formularz zgłoszeniowy.

Harmonogram:

 • do 15 czerwca - nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
 • do 15 lipca - nadesłanie abstraktu,
 • do końca sierpnia - przesłanie informacji o przyjęciu abstraktu,
 • do 15 września - wniesienie opłaty konferencyjnej,
 • do 15 lutego 2020 r. - złożenie pełnego tekstu referatu.

Opłata konferencyjna:

 • 450 zł (350 zł - w przypadku pracowników i doktorantów WSMiP UJ) - koszty wyżywienia, materiałów konferencyjnych i publikacji (opłata nie obejmuje kosztów przyjazdu i zakwaterowania). Numer konta konferencji zostanie podany do wiadomości wraz z informacją o przyjęciu wystąpienia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj