Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20191010

Annual Humanistic Management Conference: Solidarity and the Common Good

Data: 10.10.2019 - 11.10.2019
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 4
Organizator: Instytut Kultury UJ, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Śląska, Weltethos Institut
Kontakt: conference@humanisticmanagement.network
Annual Humanistic Management Conference: Solidarity and the Common Good

Celem siódmej konferencji z cyklu Annual Humanistic Management Conference będzie omówienie wzajemnej zależności pomiędzy solidarnością, dobrem wspólnym i zarządzaniem humanistycznym.

Biznes nie jest działalnością służącą samej sobie i społeczeństwo ma prawo oczekiwać, że przedsiębiorstwa będą działać solidarnie na rzecz dobra wspólnego. Oczekiwanie to, chociaż sprzeczne z priorytetem maksymalizacji zysku udziałowców, w pełni wpisuje się w zasady zarządzania humanistycznego, które stawia sobie za cel dostarczenie trwałych korzyści, zgodnie z ideą potrójnej linii przewodniej.

Celem siódmej konferencji z cyklu Annual Humanistic Management Conference będzie omówienie wzajemnej zależności pomiędzy solidarnością, dobrem wspólnym i zarządzaniem humanistycznym. Zweryfikowana zostanie hipoteza, według której solidarne działanie i dbanie o dobro wspólne są nieodłącznie wpisane w paradygmat zarządzania humanistycznego, tak jak są one niezbędne do znalezienia rozwiązań najbardziej palących problemów, z którymi zmaga się globalna społeczność. Uczestnicy zbadają, w jaki sposób poszanowanie godności życia i uwzględnianie czynników etycznych w decyzjach dotyczących zarządzania może sprawić, że przedsiębiorstwo będzie służyć dobru wspólnemu, wpisując się w ideę solidarności.

Tematyka konferencji obejmować będzie trzy główne obszary:

  • kryzys klimatyczny – zarządzanie w antropocenie,
  • nierówność – zarządzanie konwergencją,
  • aktorzy: polityka, biznes i zarządzanie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj