Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20191024

Konferencja "Opieka paliatywna i hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat"

Data: 24.10.2019
Czas rozpoczęcia: 9.00
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Organizator: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum oraz Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie
Witryna internetowa: www.paliatywna.uj.edu.pl
Konferencja

Piąta edycja konferencji odbędzie się pod hasłem "Jesteś ważny do ostatniej chwili życia - opieka hospicyjna dla wszystkich?".

Stało się już tradycją, że konferencja zbiega się w czasie z obchodzonym od kilkunastu lat w połowie października Światowym Dniem Hospicjum i Opieki Paliatywnej. Tym samym wpisuje się w misję edukacyjną uwrażliwiającą społeczeństwo na los ludzi chorych i będących u kresu życia.

Konferencja ma charakter otwarty, udział w niej jest bezpłatny. Skierowana jest do naukowców, ekspertów, praktyków, lekarzy, doktorantów, studentów, wolontariuszy, organizacji społecznych i pozarządowych oraz wszystkich osób zaangażowanych lub zainteresowanych opieką paliatywną i hospicyjną.

Udział w konferencji wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: www.paliatywna.uj.edu.pl.

Uczestnicy, którzy w formularzu zgłoszeniowym wyrażą taką prośbę, otrzymają certyfikaty uczestnictwa, a lekarzom zostanie przyznanych 6 punktów edukacyjnych za udział w konferencji oraz 9 punktów za udział w konferencji i wybranym warsztacie.

W trakcie konferencji omówione zostaną następujące kwestie: 

  • czy lepiej leczyć ból w szpitalu czy w domu;
  • dla kogo, kiedy i jak powinna być zorganizowana opieka paliatywna w jej podstawowym zakresie, dotycząca każdej specjalności medycznej, także medycyny rodzinnej;
  • czy podstawowa opieka paliatywna powinna być dostępna dla wszystkich i z jakimi problemami się boryka; 
  • jakie są najczęstsze problemy i największe wyzwania w sprawowaniu opieki paliatywnej;
  • jakie przeszkody napotykają osoby sprawujące tę opiekę – pielęgniarki i wolontariusze
  • czym jest medycyna integracyjna u chorych na nowotwór, jakie są postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci.

Omówione też zostaną aspekty dotyczące wolontariatu, w szczególności przygotowanie do opieki nad chorymi, a także problemy prawne związane z obowiązkami i uprawnieniami bliskich w opiece czy realizowaniu praw pacjenta.

Odbędą się praktyczne warsztaty w sześciu aspektach tematycznych.

Wykład inauguracyjny "Splecione losy opiekuna i podopiecznego - odpowiedzialność opiekuna w przełamywaniu samotności egzystencjalnej" wygłosi prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk.

PROGRAM KONFERENCJI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj