Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20191206

Wyobraźnia, imaginacja, ekspresja i kreacja w kulturze dawnej i współczesnej

Data: 06.12.2019 - 07.12.2019
Miejsce: Collegium Broscianum UJ, ul. Grodzka 52
Organizator: Wydział Filozoficzny UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Kontakt: wik.konferencja@gmail.com
Wyobraźnia, imaginacja, ekspresja i kreacja w kulturze dawnej i współczesnej

Wydział Filozoficzny UJ i Ośrodek Badawczy Facta Ficta zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Wyobraźnia, imaginacja, ekspresja i kreacja w kulturze dawnej i współczesnej". Miejscem dwudniowych obrad będzie Collegium Broscianum UJ.

Wyobraźnia, kreatywność i ekspresja są bez wątpienia cechami wyróżniającymi zarówno jednostki, jak i reprezentowane przez nie aktywności lub inicjowane zjawiska. W czasach dawniejszych postrzegano je wszelako w odmienny od współczesnego sposób, bo też inne były narzędzia, za pomocą których realizować i wyrażać można było siebie, własne poglądy, eksponować dokonania twórcze bądź naukowe. Lecz imaginacja to również jednostkowa zdolność (bądź przypadłość, w zależności od interpretacji) do tworzenia wewnętrznych światów czy doświadczeń, niekiedy ujawniana światu zewnętrznemu, kiedy indziej zaś skrzętnie przed nim ukrywana. Ekspresja i kreatywność bez wątpienia idą także z nowoczesnymi trendami i wspomagają rozmaite dziedziny ludzkiej aktywności. Dlatego organizatorzy konferencji sugerują (choć zachęcają tu do kierowania się własnym potencjałem imaginacyjnym i kreatywnym) do namysłu nad m.in. następującą problematyką:

 • kreacja i wyobraźnia w kulturze i popkulturze (sztuki piękne, literatura, film, serial, komiks, muzyka, gry wideo, moda);
 • wyobrażeniowość i ekspresja artystyczna, potencjał twórczy;
 • wyobraźnia narracyjna;
 • media i media społecznościowe jako narzędzia kreacji (selfies, autokreacja, celebrytyzm, kreacja wizerunku, wizerunek sceniczny; fake news etc.);
 • wyobraźnia i kreacja w marketingu, reklamie etc.;
 • psychologia a wyobraźnia;
 • imaginacja dziecięcia;
 • konfabulacje, oszustwa, fałszerstwa;
 • wyobraźnia a zmysły;
 • wyobrażenia o świecie - dawniej i dziś; światy wyobrażone;
 • imaginacje przyszłości;
 • rekonstrukcje przeszłości;
 • wyobraźnia, kreacja a technologia i cywilizacja;
 • kreacja a polityka i władza;
 • religie i mitologie;
 • wyobraźnia a codzienność;
 • imaginacja a symulacja.

Niezależnie przyjmowane będą również propozycje wystąpień niewymienione powyżej, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres wik.konferencja@gmail.com mija 17 listopada 2019 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu "Imię, nazwisko, tytuł referatu" i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów),
 • notę biograficzną (max. 80 słów) wraz z tytułem naukowym, aktualną afiliację oraz profil badawczy,
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj