Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200613

Idzie nowe. Innowacje, pseudoinnowacje i społeczna odpowiedzialność biznesu za zmiany

Data: 13.06.2020
Kontakt: design@uj.edu.pl
Idzie nowe. Innowacje, pseudoinnowacje i społeczna odpowiedzialność biznesu za zmiany

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Samorząd Studentów WZKiS, Koło Naukowe Strateg ma zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną konferencję naukową online "Idzie nowe. Innowacje, pseudoinnowacje i społeczna odpowiedzialność biznesu za zmiany - Turn Over a New Leaf. Innovations, Pseudo-Innovations and Corporate Social Responsibility for the Future".

Niniejsza konferencja ma być miejscem wymiany poglądów na temat różnych sposobów pojmowania zjawiska innowacji oraz tego, jak one zmieniają perspektywę postrzegania społecznej odpowiedzialności inwestorów i organizacji za przyszłość. Organizatorzy zachęcają do wymiany poglądów w trzech blokach tematycznych:

 • Wieloznaczności pojęcia innowacji: Jak teoretycy i praktycy określają innowacje? Czym się ich określenia różnią?
 • Kryteria i metody identyfikowania innowacji na etapie podejmowania decyzji o ich finansowaniu i wdrażaniu: Jak założona (wprost lub domyślnie) definicja innowacji przesądza o tym, jakimi kryteriami się ocenia projekty zmian?
 • Odpowiedzialności za innowacje. Jak hierarchia wartości motywuje twórców do pracy nad innowacjami? Jak ta hierarchia wpływa na decyzje inwestorów i organizacji o inwestowaniu i wdrażaniu innowacji?

Sugerowane tematy wystąpień:

 • Innowacje i pseudoinnowacje w czasach pandemii – analiza przypadków.
 • Pseudoinnowacje w zarządzaniu i biznesie – analiza przypadków.
 • Bariery innowacji i związane z tym ryzyko wprowadzania pseudoinnowacji, czyli jak finanse, system instytucjonalny i prawny, niski poziom świadomości innowacyjnej i słaba kooperacja między pomiotami B+R hamują rozwój innowacji.
 • Czym innowacja różni się od pseudoinnowacji? Kryteria: nowość, skuteczność, pożyteczność [np. innowacje w oświacie i ich (pozorna) efektywność].
 • Zysk – motyw wprowadzenia innowacji czy klucz do stworzenia pseudoinnowacji?
 • Wymyślanie tego samego na nowo - Influence marketing jako nowa wersja “poczty pantoflowej”.
 • Etyka ważniejsza od zysku? – Społeczni utylitaryści i koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w kreowaniu działań związanych z innowacjami.
 • Sztuczna inteligencja – etyka a handel algorytmiczny.
 • Dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach tematyki innowacji i praktyk CSR stosowanych w biznesie (np. budowanie innowacji na przykładzie PGNiG).
 • "Nowość" – hasło pseudoinnowacji na przykładzie wybranej branży (np. branża farmaceutyczna).
 • Odtworzeniowy charakter innowacji i zapożyczenia – ewolucja zamiast rewolucji na przykładzie wybranej branży (np. branża IT, smartphony).
 • Polski system wsparcia innowacji a systemy stosowane w innych krajach.
 • Zagrożenie epidemiologiczne jako tło do tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Linki do formularzy zgłoszeniowych:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj