Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210306

3. konferencja NEWstories

Data: 06.03.2021
Organizator: Instytut Filologii Angielskiej UJ
Kontakt: newstories.conference.uj@gmail.com
3. konferencja NEWstories

Celem konferencji jest stworzenie okazji do porównania doświadczeń oraz wyników badań dla literaturoznawców na różnych szczeblach kariery akademickiej. Konferencja ma również stanowić interdyscyplinarną platformę dla wszystkich zainteresowanych analizą literatury w różnorodnych kontekstach. Organizatorzy zachęcają uczestników do wygłaszania referatów dotyczących „pomostów” pomiędzy fikcją a rzeczywistością w literaturze XX i XXI wieku.

W ramach tegorocznej edycji konferencji NEWstories uczestnicy przyjrzą się fundamentalnym różnicom pomiędzy fikcją a rzeczywistością w literaturze XX i XXI wieku. Według C. S. Lewisa literatura nie jest jedynie odbiciem rzeczywistości, a „wzbogaca ją” oraz pomaga zbudować pomost pomiędzy światem rzeczywistym a fikcyjnym. W związku z tym rodzą się pytania: w jaki sposób literatura wzbogaca rzeczywistość oraz jakie pomosty można zbudować za jej pomocą – i w jakim celu?

Organizatorzy zachęcają uczestników do zgłaszania wystąpień poświęconych analizom interakcji pomiędzy światem poznawanym epistemologicznie a światami stworzonymi na potrzeby fikcji literackiej oraz prezentacji skupiających się na sposobach kreatywnego przedstawiania doświadczeń z codziennego życia i zapisu takich doświadczeń za pomocą słów. Tematyka konferencji będzie dotyczyć również komplikacji i trudności związanych z wyżej wymienionymi sytuacjami, a także zalet wynikających z możliwości zbudowania pomostu pomiędzy rzeczywistością a wyobraźnią. W kontekście pandemii ważne może okazać się również przeanalizowanie problematyki ucieczki przed rzeczywistością za pomocą twórczego pisania.

Studenci z tytułem licencjata i magistra oraz doktoranci zainteresowani uczestnictwem w konferencji proszeni są o przesłanie propozycji tematów wystąpień (maksymalnie 20 minut). Omawiane w prezentacjach dzieła literackie nie podlegają ograniczeniom ze względu na język. Abstrakty o długości 250–300 słów należy wysłać do 17 stycznia 2021 na adres newstories.conference.uj@gmail.com.

Sugerowana tematyka wystąpień:

 • rzeczywistość a fikcja (aspekty stylistyczne)
 • rzeczywistość a fikcja (aspekty narracyjne)
 • rzeczywistość historyczna
 • rzeczywistość wojenna
 • rzeczywistość alternatywna
 • rzeczywistość wirtualna
 • rzeczywistość subiektywna/obiektywna
 • rzeczywistość zaburzona
 • postrzeganie rzeczywistości
 • poczucie rzeczywistości
 • fikcyjne przedstawienia wydarzeń rzeczywistych
 • fikcyjność jako wyróżniająca cecha tekstów literackich

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Konferencja odbędzie się w całości on-line przy użyciu platformy Microsoft Teams. O szczegółach technicznych uczestnicy zostaną poinformowani przed rozpoczęciem konferencji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj