Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210512

Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data: 12.05.2021
Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego

12 maja przypada 657. rocznica założenia przez króla Kazimierza Wielkiego najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień ten obchodzony jest przez naszą społeczność akademicką jako Święto UJ. Niestety, z uwagi na ciągle obowiązujące obostrzenia epidemiologiczne, tegoroczne obchody święta ponownie będą się odbywać w bardzo ograniczonym gronie zaproszonych osób.

 

Obchody Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczną się w Katedrze Wawelskiej, gdzie na grobach Fundatorów naszej Uczelni - Kazimierza Wielkiego, królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły, złożone zostaną wieńce i kwiaty.

O godz. 11.00  rozpocznie się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas którego prof. Piotrowi Sztompce nadany zostanie tytuł Profesora Honorowego UJ.

Na stronie internetowej UJ zostanie udostępniona transmisja wideo z auli Collegium Novum UJ, gdzie odbędzie się uroczystość.

LINK DO TRANSMISJI

 

Historia szkolnictwa wyższego w Polsce zaczyna się oficjalnie 12 maja 1364 roku, kiedy po wieloletnich staraniach o zgodę papieża Urbana V, król Kazimierz Wielki podpisał akt fundacyjny krakowskiego Studium Generale. Wówczas składało się ono z trzech wydziałów: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa. Czwarty wydział, teologiczny, powstał w 1400 roku, po odnowieniu uczelni przez Władysława Jagiełłę.

Przeto My Kazimierz z Bożej łaski król Polski […] postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie wyznaczyć, obrać, ustanowić i urządzić miejsce, na którym by Studium Powszechne w każdym dozwolonym wydziale kwitnęło. […] Niechże tam będzie nauk przemożnych perła, aby wydała męże dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach wyuczone; niechaj otworzy się orzeźwiające źródło nauk, a z jego pełności niech czerpią wszyscy naukami napoić się pragnący. Do tego miasta Krakowa niechaj zjeżdżają się swobodnie wszyscy mieszkańcy, nie tylko Królestwa naszego i krajów przyległych, ale i inni z różnych części świata, którzy pragną nabyć tę przesławną perłę wiedzy.

Odcisk królewskiej pieczęci pod aktem erekcyjnym wywołał dalekosiężne skutki – najpierw w sąsiedztwie siedziby króla na Wzgórzu Wawelskim, a po 1400 roku - w wykupionej specjalnie na ten cel kamienicy u zbiegu dzisiejszych ulic św. Anny i Jagiellońskiej, zaczęli zbierać się żądni zdobywania wiedzy młodzi ludzie i profesorowie, tworząc razem universitas – wszechnicę.

Po 657 latach można stwierdzić, że spełniło się marzenie Kazimierza Wielkiego. 12 maja w Katedrze na Wawelu obecne władze UJ pokłonią się w imieniu całej uczelni monarchom, którzy przed wiekami postanowili utworzyć pierwszą szkołę wyższą w Polsce. Ich odwaga i wizja zaowocowały najstarszą świecką instytucją funkcjonującą w naszym kraju.

Kiedy w 1364 roku z woli Kazimierza Wielkiego w Krakowie rozpoczęło działalność Studium Generale, zalążek współczesnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, chętni do zdobywania wiedzy mogli studiować na trzech wydziałach. Obecnie studenci UJ mogą się kształcić na 16 wydziałach, w tym trzech medycznych, które tworzą Collegium Medicum.

Współcześna działalność Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi połączenie dumy płynącej z historii najstarszej uczelni w naszym kraju z rolą wiodącego ośrodka naukowego i dydaktycznego współczesnej Polski. Poprzez 657 lat działalności w Uniwersytecie Jagiellońskim nieustająco realizowana jest wizja Kazimierza Wielkiego – utrzymywania „orzeźwiającego źródła nauk, z którego pełności czerpią wszyscy naukami napoić się pragnący”. Przez wieki społeczność akademicka działa rozsądnie i merytorycznie w zgodzie z dewizą przyświecającą działalności uczelni -"Plus ratio quam vis"  - Więcej znaczy rozum, niż siła.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj