Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210701

Rekrutacja do programu Una Europa Heritage PhD Consortium Programme

Data: 01.07.2021 - 23.07.2021
Kontakt: interdisciplinary.phd@uj.edu.pl
Rekrutacja do programu Una Europa Heritage PhD Consortium Programme

Program doktorski Una Europa Heritage PhD Consortium Programme (Una-Her-Doc) prowadzony jest przez osiem uniwersytetów członkowskich sieci Una Europa. Skierowany jest do doktorantów chcących jednocześnie prowadzić badania na dwóch uczelniach należących do sieci. Oprócz podwójnego doktoratu, ukończenie programu skutkuje także uzyskaniem Certyfikatu Dziedzictwa Kulturowego podpisanego przez wszystkie uniwersytety członkowskie Una Europa.

Una-Her-Doc ma na celu wspieranie interdyscyplinarności, internacjonalizacji nauczania, współpracy międzynarodowej i tworzenia międzynarodowego środowiska badań w obszarze dziedzictwa kulturowego. Jednym z zadań programu jest kształcenie ekspertów z zakresu różnych aspektów dziedzictwa kulturowego, którzy znaleźliby zatrudnienie w szkolnictwie wyższym, organizacjach pozarządowych, instytucjach kulturalnych oraz innych branżach.

Uczestnicy programu otrzymają m.in. trzyletnie stypendium wartości 6000 zł (ok. 1350 euro) brutto. Uniwersytet Jagielloński nie będzie pobierał od nich czesnego.

Rekrutacja odbywać się będzie za pośrednictwem platformy IRK: https://irk.uj.edu.pl/en-gb/. Zgłoszenia w języku angielskim należy przesyłać do 23 lipca.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do programu można znaleźć na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj