Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211008

Re: Start. Socjologia historyczna. Problemy, metody, rozwiązania

Data: 08.10.2021 - 09.10.2021
Kontakt: socjologiahistoryczna@gmail.com
Re: Start. Socjologia historyczna. Problemy, metody, rozwiązania

Sekcja Socjologii Historycznej PTS oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IS UJ) zapraszają do zgłaszania referatów na konferencję "Re: Start. Socjologia historyczna. Problemy, metody, rozwiązania". Konferencja odbędzie się w murach IS UJ w dniach 8-9 października 2021 roku lub w sytuacji ograniczeń pandemicznych na platformie zoom.

 

Socjologia historyczna wyróżnia się na tle innych gałęzi socjologii przedmiotem oraz metodą. Z jednej strony jest to socjologiczna analiza zjawisk minionych, z drugiej zaś badanie procesów społecznych, które rozpoczęły się w przeszłości, ale ich konsekwencje obecne są współcześnie. Pierwszy rodzaj aktywności badawczej nazywany jest mikrosocjologią historyczną, a drugi - makrosocjologią historyczną. Pierwsza poszukuje wyjaśnienia konkretnych zjawisk historycznych, np. sposobów wychowania dzieci czy relacji między pracownikiem a pracodawcą w dalszej lub bliższej przeszłości, w dialogu z danymi historycznymi, często źródłowymi, proponuje schemat interpretacyjny. Bliska jest historii społecznej. Druga zaś próbuje odpowiedzieć na pytania, skąd dane zjawisko się wzięło i jakie okoliczności historyczne złożyły się na jego ukształtowanie. Do takich pytań należą te o rozpad imperiów i genezę państw narodowych, kapitalizmu, rewolucji i ruchów społecznych, migracji zarobkowych czy ekonomicznego zróżnicowania świata.

Myślenie o historii ma też znaczenie dla współczesnej tożsamości. Przykładem mogą być spory o przyczyny i naturę rewolucji francuskiej, rosyjskiej czy chińskiej, spór o wpływ pańszczyzny na współczesne nierówności społeczne w Europie Wschodniej, czy niewolnictwa w obu Amerykach. Socjologia historyczna wyrosła bowiem z pytań o naturę zmian społecznych kształtujących współczesność, poszukując lokalnych przebiegów procesów modernizacyjnych.

Metodologia socjologii historycznej wywodzi się z zainteresowania procesem raczej niż zdarzeniami, strukturą społeczną raczej niż wybitnymi postaciami, długim trwaniem niż nagłymi zmianami. Dlatego sięga po źródła masowe, tj. dokumenty osobiste czy sądowe, a do danych pochodzących z przeszłości przykłada zestaw socjologicznych narzędzi teoretycznych. Czasem posługuje się genetycznym wyjaśnianiem zjawisk współczesnych. Metodą szczególnie popularną wśród socjologów historycznych są badania porównawcze. Porównywanie przebiegu zjawisk i procesów w różnych miejscach lub epokach pozwala ustalić ich cechy powszechne i specyficzne. Poza tak określonym głównym nurtem istnieją też badania poświęcone zmianie społecznej, odczytywanej z poszczególnych wydarzeń, społecznemu uwikłaniu form myślenia, przemianom dyskursu, czy znaczeniu sekwencji czasowych w zmianach społecznych. Socjologia historyczna nie tylko oferuje określone narzędzia metodologiczne; jest raczej pewną wrażliwość badawczą, zorientowaną na problemy.

- W duchu takiego pluralizmu chcemy wspierać rozwój dyscypliny także w Polsce, gdzie ostatnie lata przyniosły zainteresowanie podobnymi zagadnieniami. Powołanie sekcji PTS i cykl wydarzeń, takich jak “Czwartki z socjologią historyczną” i ta konferencja, pomoże w nawiązaniu kontaktów pośród często rozproszonych badaczy. Zapraszamy do uczestnictwa także przedstawicieli obszarów pokrewnych, zainteresowanych problematyką socjologii historycznej, takich jak historia, antropologia, nauki polityczne, kulturoznawstwo czy studia regionalne - informują organizatorzy.

Zachęcamy do zgłaszania referatów do następujących paneli:

 • Metodologia: badania historyczno-porównawcze, badania procesów długiego trwania, case studies.
 • Kapitalizm i klasy społeczne.
 • Imperia i imperializm.
 • Naród i nacjonalizm.
 • Ruchy społeczne, rewolucje.
 • Migracje.
 • Przednowoczesne życie społeczne.

Ważne terminy:

 • termin zgłaszania propozycji referatów: 16 września 2021 roku na adres socjologiahistoryczna@gmail.com (Propozycje o objętości 250-300 słów powinny zawierać tytuł, problem lub pytanie badawcze, opis związku z tematem konferencji, metod i analizowanych źródeł oraz najważniejsze wnioski),
 • termin ogłoszenia decyzji o przyjęciu referatów: 20 września 2021,
 • termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 27 września 2021 (Opłata konferencyjna: 150 złotych obejmuje obiad pierwszego dnia konferencji, napoje w czasie przerw oraz materiały konferencyjne. Nie pokrywa kosztów noclegu i podróży. Opłatę konferencyjną należy wpłacić do 27 września 2021 na konto Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego: 83 1240 4722 1111 0000 4857 9179, prowadzone przez Bank PKO SA, ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków. Dla wpłat z zagranicy kod SWIFT: PKOPPLPW. W tytule, obok imienia i nazwiska i hasła konferencji: "socjologia historyczna" prosimy dodać numer zlecenia konferencyjnego: 2100201),
 • ogłoszenie programu konferencji: 1 października 2021.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj