Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211022

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Data: 22.10.2021 - 24.10.2021
Miejsce: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, ul. Gronostajowa 7
Kontakt: oknmb@uj.edu.pl
Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy - jubileuszowa edycja wydarzenia, które corocznie daje możliwość spotkania się środowiska młodych badaczy, podejmujących badania geograficzne. Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest do młodych naukowców, którzy w swej pracy podejmują zagadnienia związane z geografią, gospodarką przestrzenną i dziedzinami pokrewnymi.

W trakcie konferencji przewidziane są obrady plenarne, sesje tematyczne (m.in. geografia fizyczna, geologia, geografia człowieka, gospodarka przestrzenna, geoinformatyka) oraz prezentacje posterów. Zorganizowany zostnie zostanie również konkurs na najlepszy poster i wystąpienie w poszczególnych sesjach tematycznych.

Integralną częścią konferencji będzie jednodniowa wycieczka terenowa w Beskid Mały, w tym nad Zbiornik Wodny Świnna Poręba na Skawie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj