Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211109

Wystawa "Herby w Polsce i zasady ich konstruowania"

Data: 09.11.2021 - 23.12.2021
Miejsce: sala wystawowa Biblioteki Jagiellońskiej, ul. Oleandry 3 oraz sala wystawowa Archiwum Narodowego w Krakowie, ul. Rakowicka 22 E
Organizator: Biblioteka Jagiellońska oraz Archiwum Narodowe w Krakowie
Wystawa "Herby w Polsce i zasady ich konstruowania"

Wystawa poświęcona jest polskiej heraldyce od średniowiecza do czasów współczesnych. Jej celem jest zaprezentowanie procesu powstawania herbów, ich roli, zasad ich tworzenia oraz obecnych reguł ich konstruowania. Ekspozycja mam za zadanie popularyzację genealogii i heraldyki polskiej i wskazanie znaczenia tych nauk dla społeczeństwa.

 

Na wystawie zostaną pokazane i omówione projekty herbów dotyczących heraldyki państwowej (Orzeł Biały), kościelnej (archidiecezji i diecezji) oraz samorządowej (województw, powiatów i miast). 

Zaprezentowane zostaną oryginalne dokumenty pergaminowe, takie jak nadania szlachectwa i herbów przez królów polskich: Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta III, Jana III Sobieskiego, Jana Kazimierza, Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Wystawa będzie prezentowana w dwóch miejscach: sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej (okres XIII-XVIII wieku) oraz do 23 listopada w sali wystawowej Archiwum Narodowego w Krakowie (okres XX-XXI wieku).

Wystawie towarzyszyć będzie sesja naukowa, która odbędzie się 10 listopada (środa) w godzinach od 9.00 do 13.00 w auli Archiwum Narodowego w Krakowie (ul. Rakowicka 22E).

Program sesji:

  • dr Jerzy Michta „Orzeł Biały z czasów Piastów i Jagiellonów – konstrukcja”;
  • prof. dr hab. Jacek Pielas „Heroldia w Polsce od średniowiecza do współczesności”;
  • prof. dr hab. Wojciech Krawczuk „Nobilitacje króla Zygmunta III w początkach jego panowania”;
  • dr hab. Zenon Piech prof. UJ „Herb miasta Krakowa”;
  • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk „Dokumenty szlachectwa Szembeków z lat 1566-1616 (bez zgody króla i sejmu)”;
  • dr hab. Wojciech Kęder „Projekty herbów archidiecezji i diecezji polskich”;
  • dr Jerzy Michta, „Heraldyka samorządowa Polski – projekt systemu”.

Przewidziane jest również zwiedzanie wystawy „Herby w Polsce i zasady ich konstruowania” z kuratorem dr. Jerzym Michtą.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron