Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211112

Konferencja "Język trzeciego tysiąclecia. Język na pograniczach komunikacji"

Data: 12.11.2021 - 31.12.2021
Organizator: Krakowskie Towarzystwo Tertium we współpracy z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie
Kontakt: tertium2016@gmail.com
Konferencja "Język trzeciego tysiąclecia. Język na pograniczach komunikacji"

Celem dwunastej edycji konferencji „Język trzeciego tysiąclecia” jest integracja międzynarodowego środowiska naukowego oraz debata nad najbardziej aktualnymi zagadnieniami teoretycznymi oraz praktycznym wymiarem szeroko pojmowanej komunikacji: interpersonalnej, społecznej, międzyjęzykowej i międzykulturowej.

Organizatorzy konferencji kładą główny nacisk na interdyscyplinarność komunikologii, w szczególności na związki języka z innymi dziedzinami życia i nauki. Wielowymiarowość komunikacji, werbalnej, niewerbalnej, parawerbalnej, multimodalnej, czy wizualnej, stanowi przyczynek do dyskusji nad rolą, funkcją i formą języka we współczesnym świecie.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do językoznawców, komunikologów, tłumaczy, neofilologów i innych badaczy z dziedzin pokrewnych, w tym doktorantów. Konferencja otwarta jest także dla praktyków, pragnących wspólnie pochylić się nad zagadnieniami języka, przekładu, komunikacji międzykulturowej czy dydaktyki języków obcych.

Konferencja ma służyć prezentacji osiągnięć naukowych, upowszechnieniu wyników badań oraz dyskusji, stanowiąc pomost pomiędzy teorią a praktyką, a to dzięki zaplanowanym warsztatom kierowanym do studentów.

Językami konferencji będą polski i angielski.

Termin zgłoszenia abstraktów wystąpień (w języku polskim i angielskim): 31 grudnia 2021 (zgłoszenia elektroniczne).

Więcej szczegółów na stronie: tertium.edu.pl/konferencje-tertium/jezyk-trzeciego-tysiaclecia-xii.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron