Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211203

Seminarium w piątą rocznicę śmierci profesora Pawła Sarneckiego

Data: 03.12.2021
Czas rozpoczęcia: 16.00
Miejsce: Sala Audytoryjna WPiA UJ, Pałac Larischa, ul. Bracka 12 oraz platforma Webex
Organizator: Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seminarium w piątą rocznicę śmierci profesora Pawła Sarneckiego

W seminarium udział wezmą m. in. prof. Maria Kruk oraz prof. Leszek Garlicki. Ze względu na wymogi epidemiologiczne wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej.

Osoby pragnące wziąć bezpośredni udział w wydarzeniu, proszone są o przybycie do Sali Audytoryjnej WPiA UJ, mieszczącej się w Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie, po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru na adres mailowy: marcin.krzeminski@uj.edu.pl w terminie do 26 listopada 2021 r. i otrzymaniu stosownego potwierdzenia.

Istnieje również możliwość uczestnictwa w trybie zdalnym, za pośrednictwem platformy Webex poprzez stronę: https://wpiauj.webex.com/wpiauj/j.php?MTID=md12e8c03fd7144a3e3bf4a9c56d07cfe.

Zmarły 28 listopada 2016 r. prof. dr hab. Paweł Sarnecki był wybitną postacią polskiego świata prawniczego. Urodził się 17 marca 1939 r. w Kielcach. Tam też ukończył renomowane I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego. Po maturze rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie studiów był członkiem Zarządu Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa. Działania podejmowane w studenckim kole naukowym stanowiły zapowiedź przyszłej działalności naukowej Profesora.

Po studiach został asystentem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z Katedrą związany był przez całe swoje zawodowe życie. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1969 r., a przygotowana przez niego rozprawa doktorska została uznana za najlepszą pracę w konkursie „Państwa i Prawa”. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie pracy „Rząd a parlament Konfederacji Szwajcarskiej”. Książka ta należy do kanonu prac poświęconych systemom rządowym. W 1988 r. uzyskał tytuł profesora. W tym samym roku został kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcję tę sprawował aż do przejścia na emeryturę w roku 2009.

Profesor Paweł Sarnecki był autorem kilkuset prac naukowych. Dotyczyły one polskiego prawa konstytucyjnego oraz prawa konstytucyjnego innych państw. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron