Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211125

Spotkanie z Arturem Grabowskim, autorem książki "Co myślą wiersze"

Data: 25.11.2021
Czas rozpoczęcia: 18.00
Miejsce: Kawiarnia literacka ul. Krakowska 41
Organizator: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Spotkanie z Arturem Grabowskim, autorem książki  "Co myślą wiersze"

Książka "Co myślą wiersze" to opowieść o poezji i filozofii, dwóch żywiołach, które mieszają się ze sobą w naczyniu ukształtowanym ze słowa i myśli. To zbiór esejów poety, w których spotykają się Miłosz z Herbertem, Gałczyński z Karpowiczem, Zagajewski z Sommerem - teologia z poetologią, metafizyka z liryzmem.

W rozmowie o literaturze, poezji i filozofii udział wezmą autor - Artur Grabowski oraz Mateusz Antoniuk.

 

Dr hab. Andrzej Niewiadomski, prof. UMCS o książce "Co myślą wiersze" :

Książka Artura Grabowskiego stanowi ważną i odważną propozycję nie tylko lektury dużej części polskiej poezji dwudziestowiecznej, ale też określenia na nowo jej miejsca w rzeczywistości kulturowych zmian i wstrząsów. Pełna zarówno finezyjnych analiz, jak i szerokich kontekstów, zachęca do „myślenia z poetami” i wskazuje raz jeszcze na coś, o czym – jak się zdaje – zapomnieliśmy: na swoisty i niepowtarzalny charakter aktu twórczego. […] Autor posiadł umiejętność istotną w przypadku każdej refleksji humanistycznej: zdolność łączenia pozornie niemożliwych do pogodzenia strategii – z jednej strony eksponowania własnego, wyrazistego stanowiska wobec podejmowanych problemów, z drugiej zaś odkrywania całej ich złożoności. […] Warto podkreślić również to, że nie tylko układ samej książki jest nieprzypadkowy i dogłębnie przemyślany – autor wskazuje także na jej miejsce pośród swego dotychczasowego dorobku jako pozycji będącej kontynuacją wcześniej podejmowanych zagadnień.

dr hab. Artur Grabowski prof. UJ - urodził się w 1967 w Krakowie, ukończył polonistykę, studiował też filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam też doktoryzował się i habilitował; początkowo wykładał poetykę, obecnie głównie literaturę nowoczesną, także dramat i teatr, sporadycznie filozofię na Wydziale Polonistyki UJ; jest współ-redaktorem serii "Dramat polski. Reaktywacja" w ramach projektu badawczego IBL PAN, oraz serii "Nasze dramaty" (Księgarnia Akademicka).

dr hab. Mateusz Antoniuk - literaturoznawca, pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX Wieku. Kierownik projektu badawczego "Archiwum Zbigniewa Herberta – studia nad dokumentacją procesu twórczego" (NPRH), realizowanego na Wydziale Polonistyki UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron