Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220703

X Krajowa Konferencja Nanotechnologii "KK-Nano 2022"

Data: 03.07.2022 - 08.07.2022
Miejsce: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ul. prof. Łojasiewicza 11
Organizator: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Kontakt: nano.2022@uj.edu.pl
X Krajowa Konferencja Nanotechnologii "KK-Nano 2022"

Konferencja organizowana jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a naukowo kierowana przez Komitet Naukowy składający się z wybitnych ekspertów w dziedzinie nanotechnologii reprezentujących 18 instytucji badawczych z całej Polski.

 

Spotkanie, podobnie jak w latach ubiegłych, ma na celu stworzenie ogólnokrajowego forum wymiany informacji i ekspertyz, a także prezentacji najnowszych wyników prac badawczo-rozwojowych w szybko rozwijającej się i interdyscyplinarnej dziedzinie nanotechnologii. W związku z jubileuszowym charakterem "KK-Nano 2022", oprócz referatów wygłaszanych przez uczestników z ośrodków krajowych, planowane jest także zorganizowanie sesji z udziałem współpracujących z Polską wybitnych specjalistów zagranicznych.

Jako organizatorzy pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby to naukowe spotkanie ściśle współpracowało z sektorem komercyjnym, oferując producentom i sprzedawcom aparatury, materiałów i usług badawczych związanych z nanotechnologią niepowtarzalną okazję do poznania aktualnych lub przyszłych klientów z całej Polski w jednym miejscu w czasie i przestrzeni. Służyć temu będzie towarzysząca spotkaniu międzynarodowa wystawa aparatury, materiałów i technologii.

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się we Wrocławiu (PWr) w 2007 roku. O tego momentu miało miejsce jeszcze 8 spotkań: w Krakowie (UJ) w 2008 roku, Warszawie (UW) w 2009 roku, Poznaniu (PP) w 2010 roku, Gdańsku (PG) w 2011 roku, Szczecinie (ZUT) w 2013 roku, Poznaniu (UAM) w 2015 roku, Łodzi (UŁ) w 2017 roku oraz we Wrocławiu (PWr) w 2019 roku.

Ze względu na sytuację pandemiczną cykl ten został przerwany na 3 lata i X jubileuszowa konferencja odbędzie się na Kampusie 600-lecia Odrodzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron