Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220513

Konferencja "Nauki pomocniczego historii w badaniach nad XIX i XX wiekiem"

Data: 13.05.2022 - 14.05.2022
Miejsce: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 13
Organizator: Sekcja Nauk Pomocniczych Historii KNHS UJ, Sekcja Historii XIX wieku KNHS UJ, Sekcja Historii Najnowszej KNHS UJ
Konferencja "Nauki pomocniczego historii w badaniach nad XIX i XX wiekiem"

Głównym celem konferencji będzie zaprzeczenie powszechnemu przeświadczeniu, jakoby nauki pomocnicze historii miały zajmować się wyłącznie starożytną numizmatyką czy średniowieczną sfragistyką. Organizatorzy są przekonani, iż nauki pomocnicze historii są równie niezbędne w badaniach nad historią nieco mniej odległą - wiekiem XIX, XX, a nawet początkiem wieku obecnego.

Wśród ogromnej liczby możliwych do omówienia zagadnień, organizatorzy proponują zastanowić się nad następującymi kwestiami:

  • Ogólna ocena roli nauk pomocniczych historii w badaniach nad historią XIX-wieczną i najnowszą;
  • Numizmatyka, sfragistyka, a może heraldyka? Które z Nauk Pomocniczych Historii wydają się być dominujące w badaniach nad historią XIX-wieczną i najnowszą?
  • Nauki pomocnicze historii w badaniach nad najnowszą historią Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • Nauki pomocnicze historii w początkach XIX wieku;
  • Konkretne przykłady zastosowania nauk pomocniczych historii w omawianym okresie.

Oczywiście powyższe przykłady są tylko sugestią organizatorów i w żadnym stopniu nie wyczerpują puli możliwych do omówienia zagadnień.Do uczestnictwa zachęcamy przedstawicieli różnych specjalizacji: historyków (zwłaszcza zajmujących się naukami pomocniczymi historii), antropologów, historyków sztuki, a także specjalistów innych nauk humanistycznych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron