Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220518

Międzynarodowa konferencja ScienceCon

Data: 18.05.2022
Miejsce: Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24
Organizator: PCG Academia, Times Higher Education, wydawnictwo Elsevier, Uniwersytet Jagielloński
Międzynarodowa konferencja ScienceCon

Konferencja połączona będzie z uroczystością wręczenia nagród THE Impact Rankings 2022. Adresatami wydarzenia są osoby odpowiedzialne za zarządzanie nauką i zrównoważonym rozwojem uczelni – przedstawiciele władz, dyrektorzy funkcyjni, menedżerowie. ScienceCon 2022 będzie realizowany w trybie stacjonarnym.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale ograniczony do 200 miejsc. Rejestracja uczestnictwa za pośrednictwem strony internetowej sciencecon.pl.

Pierwszym elementem konferencji będzie statystyczne podsumowanie, niedawno zakończonego procesu ewaluacji działalności naukowej za okres 2017-2021. Prezentację poprowadzi Marek Michajłowicz, zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), organizacji odpowiedzialnej za gromadzenie i analizę danych w procesie oceny parametrycznej uczelni.

Po prezentacji odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony wnioskom płynącym z ewaluacji działalności naukowej oraz kierunkom dalszego rozwoju tego procesu w Polsce. W debacie moderowanej przez prof. Łukasza Sułkowskiego udział wezmą: Phil Baty (Chief Knowledge Officer, Times Higher Education), prof. Lauritz Holm-Nielsen(były rektor Uniwersytetu w Aarhus), prof. Stanisław Kistryn (pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa) oraz prof. Elżbieta Żądzińska (rektor Uniwersytetu Łódzkiego).

Zaplanowano także panel poświęcony budowaniu reputacji uczelni na arenie międzynarodowej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych takich jak systemy repozytoryjne czy systemy klasy CRIS. Do dyskusji prowadzonej przez Piotra Masalskiego (dyrektor produktu Sciencecloud, PCG Academia) zaproszono Michele Mennielli (Senior Global Strategist, LYRASIS), Marka Michajłowicza (Ośrodek Przetwarzania Informacji) oraz Tomasza Psonkę (Research Solutions for CEE, Elsevier).

Kulminacyjnym punktem programu konferencji będzie gala wręczenia nagród dla uczelni z Polski, sklasyfikowanych w rankingu Times Higher Education. THE Impact Rankings to jedyny, międzynarodowy ranking szkół wyższych oparty o cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs). Ceremonię poprzedzi prezentacja, którą poprowadzą przedstawiciele Times Higher EducationPhil Baty i Michael Lubacz. Reprezentanci Times’a opowiedzą o metodyce rankingu i podzielą się wnioskami płynącymi z danych nadesłanych w tym roku przez ponad 1200 uczelni z całego świata.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron