Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220608

Obywatel w centrum działań e-administracji w Unii Europejskiej

Data: 08.06.2022 - 09.06.2022
Miejsce: Pałac Larischa (Sala Audytoryjna), ul. Bracka 12
Organizator: Wydział Prawa i Administracji UJ
Kontakt: inga.kawka@uj.edu.pl
Obywatel w centrum działań e-administracji w Unii Europejskiej

Konferencja poświęcona jest analizie implementacji i funkcjonowania e-administracji w Polsce i Europie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu cyfryzacji na działania administracji publicznej wobec obywateli. Transformacja cyfrowa administracji postrzegana jest jako odpowiedź na potrzebę dostosowania działań administracji publicznej to zmieniających się potrzeb społeczeństwa.

Celem konferencji jest zainicjowanie i stymulowanie debaty naukowej na temat tego, czy technologie informatyczne i telekomunikacyjne czynią administrację na szczeblu europejskim i krajowym bardziej przyjazną dla obywatela.

Szczególna uwaga zwrócona zostanie na e-administrację jako pośredni i bezpośredni środek poprawy jakości życia obywateli. Jednym z celów konferencji, organizowanej w ramach projektu „Jean Monet Module” jest określenie wpływu nowych kanałów interakcji między administracją i obywatelem na strukturę organizacyjną i dynamikę administracji publicznej i dostarczanie usług publicznych.

Ponieważ polska administracja publiczna funkcjonuje w europejskiej przestrzeni administracyjnej, konieczna jest także refleksja naukowa na temat e-administracji w ramach Unii Europejskiej i w innych krajach europejskich, w tym należących do Partnerstwa Wschodniego oraz w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego. Omawiana będzie także kwestia wykorzystania narzędzi elektronicznych we współpracy między administracją na szczeblu narodowym i europejskim.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, obejmując m.in. takie dziedziny jak prawo, ekonomia, nauki o administracji i zarządzeniu. E-administracja analizowana będzie m.in. w aspekcie bieżących zmian i trendów w polskim i europejskim prawie administracyjnym, organizacji i zarządzania w administracji publicznej, założeń, priorytetów i działań władz publicznych,  relacji między przedstawicielami administracji publicznej i obywatelami, historycznych i społeczno-politycznych uwarunkowań zmian w administracji publicznej wynikających z jej cyfryzacji.

Formularz rejestracyjny

Widok zawartości stron Widok zawartości stron