Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220613

Laboratorium regionalnych polityk uczenia się przez całe życie. Europejski Okrągły Stół

Data: 13.06.2022 - 14.06.2022
Czas rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24
Organizator: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ i Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Open Eyes Economy Summit EduLab
Kontakt: comorelp.confer@uj.edu.pl
Laboratorium regionalnych polityk uczenia się przez całe życie. Europejski Okrągły Stół

Wydarzenie ma na celu omówienie kierunków rozwoju polityki uczenia się przez całe życie (lifelong learning) w odniesieniu do osób dorosłych, a także przedyskutowanie możliwości rozwoju współpracy międzyregionalnej w tym zakresie.

Prelegentami i panelistami będą przedstawiciele instytucji europejskich (CEDEFOP), krajowych z Polski (MEiN, FRSE, PARP), regionalnych z Małopolski, a także naukowcy z Uniwersytetów Jagiellońskiego w Krakowie i Bosforskiego w Stambule, eksperci z Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Belgii.

Wydarzenie służy przedstawieniu koncepcji „Laboratoriów regionalnych polityk uczenia się przez całe życie”, których zadaniem będzie monitorowanie i rozwój polityki uczenia się przez całe życie w regionach europejskich oraz wspieranie współpracy międzyregionalnej w  dziedzinie LLL. Założenia laboratoriów, w tym narzędzie do samooceny regionów, zostały przygotowane w ramach projektu COMORELP (Collaborative Monitoring of Regional Lifelong Learning Policies). Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z tą ideą, zostaną także zaproszeni do pracy podczas warsztatów nad planowaniem wdrożenia tej inicjatywy w regionach. 

Do udziału w wydarzeniu, na które złożą się konferencja i warsztaty, zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką edukacji i kształcenia, andragogiki, rynku pracy, wsparcia społecznego osób dorosłych, zarządzania publicznego, współpracy międzynarodowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja uczestnictwa w wydarzeniu, zarówno w formie stacjonarnej, jak i w transmisji on-line, możliwa jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia 31maja 2022 r. lub do wyczerpania miejsc.

Projekt COMORELP jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron