Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220622

Recovering Europe’s Parliamentary Culture, 1500-1700: Concepts, Methods, Approaches

Data: 22.06.2022 - 24.06.2022
Miejsce: siedziba Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, ul. Reymonta 4 (parter)
Organizator: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
<span lang="en">Recovering Europe’s Parliamentary Culture, 1500-1700: Concepts, Methods, Approaches</span>

Celem konferencji, w której wezmą udział badacze z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych, jest poszukiwanie nowych metod prowadzenia badań interdyscyplinarnych i porównawczych kultur parlamentarnych wczesnonowożytnej Europy oraz zdefiniowanie czym jest kultura parlamentarna.

 


Podczas konferencji będziemy dociekać, w jaki sposób kultura zgromadzeń przedstawicielskich wyrażana była w pismach politycznych, instytucjach, sztuce, ideach oraz praktykach symbolicznych. Okres 1500-1700 to czas formowania się i ewolucji zgromadzeń politycznych w Europie, które choć różniły się w sposób oczywisty w zakresie ich organizacji, praktyk i funkcji, tworzyły ponadnarodowe dziedzictwo idei i praktyk deliberacji, konsultacji i reprezentacji.

Celem konferencji jest interdyscyplinarne podejście i szukanie nowej perspektywy badań ponadnarodowych, porównawczych, łączących przedstawicieli takich dyscyplin i obszarów badawczych jak historia, filozofia polityczna, historia intelektualna, literatura, prawo, kultura polityczna i prawna, kultura materialna, dyplomacja.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron