Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220622

Badanie bezpieczeństwa i równego traktowania 2021/2022

Data: 22.06.2022 - 22.07.2022
Organizator: Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ
Kontakt: badania.bezpieczni@uj.edu.pl
Witryna internetowa: https://bezpieczni.uj.edu.pl
Badanie bezpieczeństwa i równego traktowania 2021/2022

Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ zaprasza osoby studiujące lub przygotowujące rozprawy doktorskie do wzięcia udziału w drugiej edycji "Badania bezpieczeństwa i równego traktowania", którego celem jest określenie poziomu bezpieczeństwa i równego traktowania społeczności studenckiej i doktoranckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badanie trwa do 22 lipca 2022 roku. Każda osoba uprawniona do wzięcia udziału otrzyma wiadomość e-mail na adres w domenie UJ zawierającą link do ankiety.

Dane zebrane w ankiecie posłużą jednostkom UJ do usprawnienia działań na rzecz bezpieczeństwa osobistego oraz poprawy warunków do nauki i prowadzenia badań naukowych. Na potrzeby badania bezpieczeństwo zdefiniowano jako stan, w którym nie odczuwamy zagrożenia (tzw. „poczucie bezpieczeństwa”), równe traktowanie zaś jako sytuację sprawiedliwego postępowania, które nie prowadzi do traktowania kogoś mniej korzystnie od innej osoby znajdującej się w porównywalnej sytuacji.

Badanie dotyczy bieżącego roku akademickiego (rozpoczętego 1 października 2021 roku). Odpowiedzi mają charakter poufny i zostaną przedstawione władzom UJ w formie zbiorczego raportu.

Raport z badań będzie dostępny na stronie internetowej Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ.

Pytania i komentarze dotyczące badania prosimy kierować na adres e-mail: badania.bezpieczni@uj.edu.pl.

Więcej na temat badań prowadzonych przez Dział Bezpieczni UJ oraz raporty z wcześniejszych badań dostępne są na stronie internetowej: bezpieczni.uj.edu.pl/diagnoza.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron