Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221027

W 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na Armię Krajową (AK)

Data: 27.10.2022 - 28.10.2022
Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie, ul. Wita Stwosza 12
Organizator: Katedra Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila"
Kontakt: konferencja2022@muzeum-ak.pl
W 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na Armię Krajową (AK)

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "W 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na Armię Krajową (AK)". Będzie to wydarzenie szczególne, bowiem dedykowane jest prof. Grzegorzowi Mazurowi – wybitnemu uczonemu, znakomitemu badaczowi dziejów Polskiego Państwa Podziemnego w 70. rocznicę jego urodzin.

 

W wymiarze merytorycznym konferencja ma na celu ukazanie sposobów funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Polski południowej, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch organizmów organizacyjnych SZP-ZWZ-AK: okręgu Kraków i obszaru Lwów – ich specyfiki, metod działania, problemów, z jakimi się mierzyły, a także osiągniętych sukcesów i poniesionych porażek. Organizatorzy dopuszczają także możliwość zaprezentowania referatów, które pokażą związki sąsiednich jednostek ZWZ-AK: okręgów Śląsk, Kielce-Radom, Lublin, z dwoma wymienionymi powyżej.

Za szczególnym zainteresowaniem okręgiem Kraków i obszarem Lwów SZP-ZWZ-AK i poświęceniem im konferencji przemawia wiele argumentów, a to m.in.:

 • do tej pory nie doczekały się one gruntownego omówienia naukowego i przedstawienia wyników badań w postaci osobnej monografii – organizatorzy widzą zatem konferencję jako poważny krok na drodze do przygotowania takiego opracowania naukowego;
 • zróżnicowanie na ziemiach, objętych działaniem ww. jednostek organizacyjnych, pod względem narodowościowym, religijnym, politycznym i in. stwarzało szczególne warunki dla działalności SZP-ZWZ-AK – wymagają one w związku z tym uważnych studiów;
 • obecność południowej granicy, co implikowało szereg ważnych problemów (vide ruch kurierski);
 • ustanowienie przez Niemców w Krakowie stolicy Generalnego Gubernatorstwa, co stworzyło wiele trudności w działalności podziemnej wobec wielkiego nasycenia siłami wroga;
 • przemianowanie ZWZ na AK było aktem o istotnym znaczeniu nie tylko organizacyjnym, ale również politycznym i symbolicznym, co wymaga uwzględnienia w badaniach historycznych.

Co więcej, konferencja ukaże ważną rolę Krakowa – konspiracji krakowskiej – na ogólnopolskiej mapie Polskiego Państwa Podziemnego.

Materialnym efektem wystąpień i debat podczas konferencji będzie monografia zbiorowa traktująca o przedmiotowej problematyce, która przyjmie charakter księgi pamiątkowej, dedykowanej prof. Grzegorzowi Mazurowi.

Informacje organizacyjne:

 • zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać do 18 września 2022 r. na adres: konferencja2022@muzeum-ak.pl,
 • zgłoszenia powinny być przygotowane na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ,
 • udział w konferencji jest bezpłatny,
 • językiem konferencji jest język polski,
 • artykuły do monografii pokonferencyjnej będą mogły zgłosić osoby, które wzięły czynny udział w konferencji (z referatem).

Harmonogram:

 • do 18 września 2022 r. – przesyłanie formularzy zgłoszeniowych,
 • do 25 września 2022 r. – informacja o przyjęciu referatu,
 • do 2 października 2022 r. – ogłoszenie programu konferencji,
 • 27-28 października 2022 r. – konferencja.

Zdjęcie: Siedziba Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie (fot. Mirosław Żak)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron