Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220906

Konkurs Teaching Slam – forum wymiany dobrych praktyk w dydaktyce akademickiej

Data: 06.09.2022 - 06.10.2022
Organizator: Biuro Doskonalenia Kompetencji Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ
Kontakt: ars.docendi@uj.edu.pl
Konkurs <span lang="en">Teaching Slam </span> – forum wymiany dobrych praktyk w dydaktyce akademickiej

Trwa nabór zgłoszeń do trzeciej edycji konkursu, którego celem jest podnoszenie jakości kształcenia poprzez promocję nowatorskich rozwiązań w dydaktyce akademickiej wśród nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedmiotem konkursu jest wygłoszenie 8-minutowej autorskiej prezentacji na temat dydaktyki akademickiej, w szczególności przedstawiającej przykłady dobrej praktyki z zakresu nauczania i uczenia się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przykładami dobrej praktyki mogą być: metoda/technika kształcenia, metoda motywowania, metoda oceny osiągnięć studentów, organizacja zajęć, sposób rozwiązania problemu dydaktycznego, wykorzystanie nowych technologii lub innych pomocy dydaktycznych, aktywności na platformach zdalnego nauczania.

Ocenie będą poddane zarówno treści wypowiedzi, jak i sposób ich prezentacji – wszystkie wystąpienia ustne mogą być dodatkowo wspierane pokazami multimedialnymi, materiałami drukowanymi, eksponatami, etc.

Jury – doświadczeni nauczyciele akademiccy UJ – przyzna nagrody w formie dofinansowań do udziału w krajowej bądź zagranicznej konferencji lub seminarium dydaktycznym, szkoleniu zewnętrznym podnoszącym kompetencje nauczyciela akademickiego lub wydania publikacji dydaktycznej w otwartym dostępie.

Finał konkursu odbędzie się 24 października 2022 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej.

Nabór zgłoszeń trwa do 6 października – swoje propozycje można przesyłać za pomocą formularza.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: arsdocendi.uj.edu.pl/doskonalenie/teaching-slam.

Zachęcamy zarówno do nadsyłania zgłoszeń, jak i dołączenia do konkursowej publiczności.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do podzielenia się wypracowanymi przez siebie sposobami nauczania i uczenia się, które podnoszą jakość kształcenia w dydaktyce akademickiej na naszej uczelni.

Zachęcamy zarówno do nadsyłania zgłoszeń, jak i dołączenia do konkursowej publiczności.

Biuro Doskonalenia Kompetencji w Centrum Wsparcia Dydaktyki
Rada na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi
Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron