Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

grudzień 2022

20221213
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Wręczenie Nagród im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Data: 13.12.2022
Czas rozpoczęcia: 12.00
Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24
Organizator: Wydział Historyczny UJ, Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Literackie
Wręczenie Nagród im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego została ustanowiona w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny UJ. Przyznawana jest corocznie, naprzemiennie autorowi polskiemu lub zagranicznemu. W obecnym roku jest to jej dwudziesta druga, tym razem krajowa edycja. Konkurs obejmuje publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności.

Fundatorem Nagrody jest Wydawnictwo Literackie oraz Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce na uroczystości wręczenia nagród.

W tym roku, spośród wielu nadesłanych książek, Kapituła nominowała do Nagrody następujących autorów:

  • dr Aleksandra Sylburska, Działalność polskiej placówki dyplomatycznej na Węgrzech (1945-1956), Łódź 2020
  • dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US, „Szczecin czechosłowackim oknem na morza i oceany”. Szczecin w stosunkach polsko-czechosłowackich 1945-1989, Szczecin 2021
  • dr hab. Grzegorz Gąsior, Polityka państwa czechosłowackiego wobec mniejszości narodowych na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938, Warszawa 2020
  • dr hab. Mirosław Szumiło, Tajni księża. Historia nielegalnego pobytu słowackich werbistów w Polsce w latach 1957-1964, Warszawa 2022
  • dr hab. Rafał Reczek, dr Áron Máthé, prof. dr hab. Stanisław Jankowiak, dr Rafał Kościański, Miasta Wolności. Poznań–Budapeszt 1956, Poznań–Warszawa 2021
  • dr Kamil Ruszała, Galicyjski eksodus. Uchodźcy podczas I wojny światowej w monarchii Habsburgów, Kraków 2020
  • dr Krzysztof Popek, Muzułmanie w Bułgarii 1878-1912, Kraków 2022
  • dr Piotr Kręzel, Etnos serbski. Czasy patriarchy Arsenija IV Jovanovicia Šakabenty (1698-1748), Łódź 2021
  • dr Tomasz Jacek Lis, Polscy urzędnicy wyższego szczebla w Bośni i Hercegowinie w latach 1878-1918. Studium prozopograficzne, Kraków 2020
  • prof. dr hab. Michał Masłowski, Mity i symbole polityczne Europy środkowo-wschodniej, Warszawa 2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron