Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221213

Wręczenie Nagród im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Data: 13.12.2022
Czas rozpoczęcia: 12.00
Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24
Organizator: Wydział Historyczny UJ, Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Literackie
Wręczenie Nagród im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego została ustanowiona w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny UJ. Przyznawana jest corocznie, naprzemiennie autorowi polskiemu lub zagranicznemu. W obecnym roku jest to jej dwudziesta druga, tym razem krajowa edycja. Konkurs obejmuje publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności.

Fundatorem Nagrody jest Wydawnictwo Literackie oraz Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce na uroczystości wręczenia nagród.

W tym roku, spośród wielu nadesłanych książek, Kapituła nominowała do Nagrody następujących autorów:

  • dr Aleksandra Sylburska, Działalność polskiej placówki dyplomatycznej na Węgrzech (1945-1956), Łódź 2020
  • dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US, „Szczecin czechosłowackim oknem na morza i oceany”. Szczecin w stosunkach polsko-czechosłowackich 1945-1989, Szczecin 2021
  • dr hab. Grzegorz Gąsior, Polityka państwa czechosłowackiego wobec mniejszości narodowych na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938, Warszawa 2020
  • dr hab. Mirosław Szumiło, Tajni księża. Historia nielegalnego pobytu słowackich werbistów w Polsce w latach 1957-1964, Warszawa 2022
  • dr hab. Rafał Reczek, dr Áron Máthé, prof. dr hab. Stanisław Jankowiak, dr Rafał Kościański, Miasta Wolności. Poznań–Budapeszt 1956, Poznań–Warszawa 2021
  • dr Kamil Ruszała, Galicyjski eksodus. Uchodźcy podczas I wojny światowej w monarchii Habsburgów, Kraków 2020
  • dr Krzysztof Popek, Muzułmanie w Bułgarii 1878-1912, Kraków 2022
  • dr Piotr Kręzel, Etnos serbski. Czasy patriarchy Arsenija IV Jovanovicia Šakabenty (1698-1748), Łódź 2021
  • dr Tomasz Jacek Lis, Polscy urzędnicy wyższego szczebla w Bośni i Hercegowinie w latach 1878-1918. Studium prozopograficzne, Kraków 2020
  • prof. dr hab. Michał Masłowski, Mity i symbole polityczne Europy środkowo-wschodniej, Warszawa 2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron