Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221215

Areopag Uniwersytetów - "Prawo do przemocy? Prawne aspekty wojny"

Data: 15.12.2022
Czas rozpoczęcia: 16.00
Miejsce: aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24
Areopag Uniwersytetów - "Prawo do przemocy? Prawne aspekty wojny"

Drugie spotkanie w ramach cyklu debat "Uniwersytet a wojna", którego głównym tematem jest agresja Rosji na Ukrainę z wszystkimi tego konsekwencjami dla Polski i świata, także prawnymi, społecznymi i gospodarczymi. W Areopagu Uniwersytetów biorą udział przedstawiciele największych polskich uniwersytetów: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i inicjatora przedsięwzięcia - Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Gościnnie udział weźmie ekspertka z Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkanie ekspertów, a także rektorów uczelni biorących udział w projekcie odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debata rozpocznie się o godz. 16.00 w auli Collegium Novum UJ przy ul. Gołębiej 24. Będzie można ją śledzić za pośrednictwem transmisji wideo poprzez stronę www.uj.edu.pl oraz kanał You Tube – UJ live.

W spotkaniu wezmą udział eksperci:

  • prof. Agnieszka Turska-Kawa (UŚ)
  • prof. Anna Potyrała (UAM)
  • prof. Andrzej Gil (KUL)
  • prof. Ewa Marciniak (UW)

Debatę poprowadzi prof. Marek Drwięga (UJ).

Główną ideą Areopagu Uniwersytetów, któremu patronuje KRASP – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, jest prowadzenie debaty publicznej o wyzwaniach współczesności w przestrzeni uniwersyteckiej. To inicjatywa środowiska akademickiego czterech uczelni – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 2021 r., w pierwszej edycji Areopagu Uniwersytetów, eksperci omawiali zagadnienia dotyczące pandemii COVID-19, w tym systemu wartości, granic etycznych medycyny, relacji społecznych i problemów gospodarczych.

Sylwetki uczestników:

  • prof. Agnieszka Turska-Kawa - politolog, psycholog, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Koordynatorka i wykonawczyni licznych grantów zarówno naukowo-badawczych (NCN, COST CA15207, NCBiR, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), jak i projektów społecznych realizowanych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Laureatka Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Zastępca kierownika Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze to psychologia polityki (w szczególności w kontekście zachowań politycznych), korupcja, szeroko rozumiane patologie demokracji.
  • prof. Anna Potyrała - politolog, prawnik, prodziekan ds. rozwoju naukowego i umiędzynarodowienia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Prowadzi badania z zakresu międzynarodowego sądownictwa karnego oraz niedobrowolnych migracji. Autorka wielu publikacji monograficznych i artykułów naukowych poświęconych tym zagadnieniom.
  • prof. Ewa Maria Marciniak - doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauki o polityce (2013), doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2000), związana naukowo z Uniwersytetem Warszawskim (Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego). W latach 2016- 2019 była dyrektorką Instytutu Nauk Politycznych UW, który uległ rozwiązaniu. Aktualnie przewodniczy Radzie CBOS, jest zastępcą dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego UW Tożsamość – Dialog - Bezpieczeństwo, członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2020-2023).
  • prof. Andrzej Gil - historyk i politolog. Pracownik Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wieloletni pracownik nieistniejącego już Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: historia i teraźniejszość Europy Środkowo-Wschodniej, dzieje Kościołów wschodnich, sytuacja polityczna obszaru poradzieckiego oraz pogranicza rosyjsko-chińskiego.
  • prof. Marek Drwięga - filozof, pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Pracowni Etyki. Jego zainteresowania skupiają się na filozofii człowieka, etyce oraz filozofii współczesnej. Jest autorem lub współautorem wydanych ostatnio między innymi książek: "Człowiek między dobrem a złem. Studia z etyki współczesnej" (2012), "Kim jest człowiek. Studia z filozofii człowieka" (2013), (współautorstwo i redakcja), "Filozofia wobec zła. Od spekulacji do transgresji"(2018), "Odpowiedzialna wolność" (2020).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron