Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

maj 2023

20230525
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze

Data: 25.05.2023 - 26.05.2023
Organizator: Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury UJ, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ, Katedra Teorii Literatury UJ, Pracownia Badań Biografii i Autobiografii UJ
Kontakt: knalikuj.polonistyka@gmail.com
Witryna internetowa wydarzenia: https://chorobopisanie.wordpress.com
Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze

Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury wraz z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, Katedrą Teorii Literatury oraz Pracownią Badań Biografii i Autobiografii przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do udział w konferencji naukowej "Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze".


Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej lub hybrydowej. Zaproszenie do udziału w konferencji jest skierowane do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. Organizatorzy proponują m.in. namysł nad następującymi zagadnieniami:

 • gatunki piśmiennictwa chorobowego: case study, dzienniki, pamiętniki, reportaże, powieści itd.,
 • doświadczenie choroby w literaturze dokumentu osobistego (auto/patografie),
 • literackie narracje chorobowe,
 • pandemiczna literatura dokumentu osobistego,
 • ciałopisanie – literackie i kulturowe reprezentacje ciała dotkniętego chorobą,
 • zaburzenia psychiczne i somatyczne w literaturze, sztuce, filmie, kulturze etc.,
 • kulturowe reprezentacje choroby,
 • kulturowe reprezentacje pandemii,
 • medycyna narracyjna,
 • antropologia/socjologia zdrowia i choroby,
 • choroby a życie społeczne,
 • studia nad niepełnosprawnościami,
 • choroby w perspektywie biopolityki,
 • materialna perspektywa choroby,
 • choroby kapitalizmu,
 • upolitycznianie/prywatyzowanie choroby,
 • posthumanistyczny wymiar choroby,
 • choroba jako metafora – językowe przemiany w narracjach chorobowych,
 • topografia doświadczenia medycznego,
 • historyczne analizy chorób fizycznych i psychicznych,
 • filozoficzna rola choroby.

Organizatorzy są otwarci na autorskie propozycje tematów wystąpień. Interesują ich wystąpienia wcześniej niepublikowane. Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z krótkim abstraktem do 1000 zzs należy przesłać do 10 marca na adres: knalikuj.polonistyka@gmail.com. Informacje o przyjęciu lub odrzuceniu referatu zostaną przekazane do 29 marca. Udział w konferencji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Istnieje możliwość publikacji wystąpień po pozytywnym przejściu procesu double-blind review.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron