Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230525

Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze

Data: 25.05.2023 - 26.05.2023
Organizator: Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury UJ, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ, Katedra Teorii Literatury UJ, Pracownia Badań Biografii i Autobiografii UJ
Kontakt: knalikuj.polonistyka@gmail.com
Witryna internetowa wydarzenia: https://chorobopisanie.wordpress.com
Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze

Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury wraz z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, Katedrą Teorii Literatury oraz Pracownią Badań Biografii i Autobiografii przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do udział w konferencji naukowej "Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze".


Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej lub hybrydowej. Zaproszenie do udziału w konferencji jest skierowane do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. Organizatorzy proponują m.in. namysł nad następującymi zagadnieniami:

 • gatunki piśmiennictwa chorobowego: case study, dzienniki, pamiętniki, reportaże, powieści itd.,
 • doświadczenie choroby w literaturze dokumentu osobistego (auto/patografie),
 • literackie narracje chorobowe,
 • pandemiczna literatura dokumentu osobistego,
 • ciałopisanie – literackie i kulturowe reprezentacje ciała dotkniętego chorobą,
 • zaburzenia psychiczne i somatyczne w literaturze, sztuce, filmie, kulturze etc.,
 • kulturowe reprezentacje choroby,
 • kulturowe reprezentacje pandemii,
 • medycyna narracyjna,
 • antropologia/socjologia zdrowia i choroby,
 • choroby a życie społeczne,
 • studia nad niepełnosprawnościami,
 • choroby w perspektywie biopolityki,
 • materialna perspektywa choroby,
 • choroby kapitalizmu,
 • upolitycznianie/prywatyzowanie choroby,
 • posthumanistyczny wymiar choroby,
 • choroba jako metafora – językowe przemiany w narracjach chorobowych,
 • topografia doświadczenia medycznego,
 • historyczne analizy chorób fizycznych i psychicznych,
 • filozoficzna rola choroby.

Organizatorzy są otwarci na autorskie propozycje tematów wystąpień. Interesują ich wystąpienia wcześniej niepublikowane. Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z krótkim abstraktem do 1000 zzs należy przesłać do 10 marca na adres: knalikuj.polonistyka@gmail.com. Informacje o przyjęciu lub odrzuceniu referatu zostaną przekazane do 29 marca. Udział w konferencji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Istnieje możliwość publikacji wystąpień po pozytywnym przejściu procesu double-blind review.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron