Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230223

Light for Ukraine - warsztaty synchrotronowe w SOLARIS

Data: 23.02.2023 - 24.02.2023
<span lang="en">Light for Ukraine</span> - warsztaty synchrotronowe w SOLARIS

Zapraszamy do udziału w internetowych warsztatach organizowanych przez Centrum SOLARIS, (LEAPS) i The National Academy of Sciences of Ukraine dedykowanych ukraińskim naukowcom wykorzystującym w swoich badaniach naukę opartą na fotonach. Program wydarzenia przewiduje prezentacje europejskiego środowiska synchrotronowego prezentującego możliwości infrastruktury oraz nawiązania współpracy.

Od lutego 2022 roku, wraz z inwazją Rosji na Ukrainę, działalność społeczeństwa naukowego na Ukrainie została mocno ograniczona, ograniczając realizację projektów badawczych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Europejskie i międzykontynentalne środowisko naukowe podejmuje liczne działania mające na celu wsparcie projektów ukraińskich badaczy w kraju i na emigracji.

W świetle obecnej sytuacji League of European Accelerator Based-Photon Sources (LEAPS) zainicjowała działania wspierające ukraińskich naukowców realizujących swoje projekty z wykorzystaniem synchrotronów czy też laserów na swobodnych elektronach. Podczas spotkania plenarnego LEAPS, które odbyło się w Instytucie Paula Scherrera (Villigen, Szwajcaria) w dniach 26-28 października 2022 r., zarząd LEAPS wyraził silną chęć wsparcia ukraińskich wysiłków naukowych i wyznaczył NCPS SOLARIS jako obiekt koordynujący realizację i nadzór nad działaniami mającymi na celu konsolidację i wzmocnienie ukraińskiej społeczności użytkowników.

W tym kontekście Centrum SOLARIS w Krakowie wraz z Narodową Akademią Nauk Ukrainy organizują spotkanie pod nazwą "Light for Ukraine - warsztaty synchrotronowe w SOLARIS", które odbędzie się w dniach 23-24 lutego jako wydarzenie online. Warsztaty mają na celu nawiązanie współpracy naukowej, wymianę koncepcji przyszłego rozwoju oraz omówienie obszarów badawczych, które mogą być wspierane i wzmacniane w ramach współpracy LEAPS-Ukraina. Program spotkania będzie obejmował prezentacje naukowców z SOLARIS opisujące możliwości placówki oraz prezentacje badaczy ukraińskich dotyczące interesujących ich obszarów naukowych. W ramach spotkania zamierzamy nakreślić niezbędne działania i przedyskutować możliwe ścieżki rozwoju ukraińskiej linii badawczej w SOLARIS.

Zachęcamy do rejestracji na wydarzenie. Osoby zarejestrowane krótko przed wydarzeniem dostaną link do spotkania na platformie ZOOM.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron