Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

czerwiec 2023

20230601
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Solidarnie i wspierająco w szkole"

Data: 01.06.2023 - 02.06.2023
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
Organizator: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Spraw Publicznych, Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji oraz Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym UJ
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Solidarnie i wspierająco w szkole"

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Spraw Publicznych, Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji wraz z Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym UJ zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Solidarnie i wspierająco w szkole".

 

Wątki konferencji:

  • Dobrostan w szkole (kondycja psychofizyczna, podmiotowość, sprawczość, włączanie i wspieranie grup marginalizowanych społecznie, wsparcie uczniów, nauczycieli i przywódców edukacyjnych, krytyczne myślenie, empowerment, itp.).
  • Polityka edukacyjna (diagnoza i perspektywa edukacji, uczenie się dla przyszłości, wizje rozwoju, nowe kompetencje, wyzwania i bariery, edukacja 2030 itp.).
  • Różnorodność, odpowiedzialność i solidarność (uczenie się i nauczanie w zróżnicowanym kontekście, zapewnianie indywidualnego podejścia w zmieniającym się świecie, rola edukacji w budowaniu wspólnoty demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego itp.).
  • Nowe metody dydaktyczne i technologie edukacyjne (prezentacja konkretnych działań, możliwych do wdrożenia w praktyce).
  • Zrównoważony rozwój w dobie kryzysu (kryzys gospodarczy, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i klimatyczny - wyzwania dla szkół i przywódców edukacyjnych, od kryzysu do szansy: współpraca i wsparcie w szkole, dobre praktyki w zakresie działań prośrodowiskowych itp.).
  • Interdyscyplinarne i transdyscyplinarne badania edukacyjne (prezentacja wyników w dowolnym obszarze, związanym z edukacją).
  • Zarządzanie w edukacji i przywództwo edukacyjne (współczesne wyzwania dla organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne, wyniki badań, rola jednostek samorządu terytorialnego itp.).

Konferencja będzie miała charakter mobilny (ekspedycyjny) - sesje odbywać się będą w różnych miejscach i przestrzeniach Krakowa oraz składała się będzie z modułu badawczego i praktycznego, które umożliwią spotkanie się teorii z praktyką oraz udział w spotkaniu międzynarodowych uczestników.

Więcej informacji na stronie Instytutu Spraw Publicznych UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron