Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230601

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Solidarnie i wspierająco w szkole"

Data: 01.06.2023 - 02.06.2023
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
Organizator: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Spraw Publicznych, Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji oraz Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym UJ
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Solidarnie i wspierająco w szkole"

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Spraw Publicznych, Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji wraz z Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym UJ zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Solidarnie i wspierająco w szkole".

 

Wątki konferencji:

  • Dobrostan w szkole (kondycja psychofizyczna, podmiotowość, sprawczość, włączanie i wspieranie grup marginalizowanych społecznie, wsparcie uczniów, nauczycieli i przywódców edukacyjnych, krytyczne myślenie, empowerment, itp.).
  • Polityka edukacyjna (diagnoza i perspektywa edukacji, uczenie się dla przyszłości, wizje rozwoju, nowe kompetencje, wyzwania i bariery, edukacja 2030 itp.).
  • Różnorodność, odpowiedzialność i solidarność (uczenie się i nauczanie w zróżnicowanym kontekście, zapewnianie indywidualnego podejścia w zmieniającym się świecie, rola edukacji w budowaniu wspólnoty demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego itp.).
  • Nowe metody dydaktyczne i technologie edukacyjne (prezentacja konkretnych działań, możliwych do wdrożenia w praktyce).
  • Zrównoważony rozwój w dobie kryzysu (kryzys gospodarczy, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i klimatyczny - wyzwania dla szkół i przywódców edukacyjnych, od kryzysu do szansy: współpraca i wsparcie w szkole, dobre praktyki w zakresie działań prośrodowiskowych itp.).
  • Interdyscyplinarne i transdyscyplinarne badania edukacyjne (prezentacja wyników w dowolnym obszarze, związanym z edukacją).
  • Zarządzanie w edukacji i przywództwo edukacyjne (współczesne wyzwania dla organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne, wyniki badań, rola jednostek samorządu terytorialnego itp.).

Konferencja będzie miała charakter mobilny (ekspedycyjny) - sesje odbywać się będą w różnych miejscach i przestrzeniach Krakowa oraz składała się będzie z modułu badawczego i praktycznego, które umożliwią spotkanie się teorii z praktyką oraz udział w spotkaniu międzynarodowych uczestników.

Więcej informacji na stronie Instytutu Spraw Publicznych UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron