Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

wrzesień 2023

20230929
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ex Oriente Lux"

Data: 29.09.2023 - 30.09.2023
Miejsce: Collegium Paderevianum, al. Adama Mickiewicza 9; platforma MS Teams
Organizator: Koło Naukowe Iranistyki UJ, Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ
Kontakt: zgloszenia.eol.konferencja@gmail.com
Witryna internetowa wydarzenia: //facebook.com/events/1551439545350212
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ex Oriente Lux"

Koło Naukowe Iranistyki UJ i Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Ex Oriente Lux - Przenikanie się cywilizacji irańskiej i grecko-rzymskiej od starożytności po współczesność", która odbędzie się w trybie hybrydowym - w Collegium Paderevianum oraz na platformie MS Teams. Udział w konferencji mogą wziąć zarówno osoby na studiach licencjackich, magisterskich, jak i doktoranckich.

Swoje prelekcje wygłosi 22 uczestników z ośmiu ośrodków akademickich z całej Polski. Wydarzenie rozpoczyna się od części zdalnej w piątek, 29 września, o godz. 15:45, pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODdiMTVlYWMtYzBhZS00YjA1LWI5ODUtZThkMjI3NTg3Mzlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22c62cea48-c519-4cde-9ba2-5b2db8aa26b8%22%7d

Drugi dzień konferencji, 30 września, ma charakter stacjonarny i odbywa się w Instytucie Orientalistyki, w s. 103, od godz.10:30.

Dodatkowo wykłady gościnne wygłoszą:

 • 29 września – dr Dariusz Piwowarczyk z IFK UJ – o grecko-łacińsko-irańskich kontaktach językowych;
 • 30 września – dr Tomasz Babnis z IFK i IO – o royal women w starożytnym Iranie.

 

"Nasza konferencja w swoim założeniu ma być wydarzeniem interdyscyplinarnym, łączącym różne gałęzie humanistyki. Mile widziane będą osoby reprezentujące takie dziedziny i dyscypliny, jak: językoznawstwo, filozofia, historia, literaturoznawstwo, historia sztuki, kulturoznawstwo, badania nad recepcją, antropologia czy socjologia. Celem konferencji jest pokazanie, w jaki sposób przenikały się i oddziaływały na siebie cywilizacje irańska i grecko-rzymska od starożytności aż do dziś. Interesują nas elementy wspólne oraz różnice pomiędzy wskazanymi światami, a także wzajemne reakcje na wydarzenia polityczne, społeczne i kulturowe. Zapraszamy do wspólnego odnajdywania miejsc przecinania się dwóch fascynujących światów i szerokich stref wpływów, których dziedzictwo jest wciąż żywe w naszym sposobie pojmowania rzeczywistości" - informują organizatorzy.

Początki obu cywilizacji sięgają daleko w przeszłość. Pierwsze kontakty między nimi nawiązywano już w głębokiej starożytności. Przez setki lat rozwijały się obok siebie, bezpośrednio ze sobą granicząc. W tamtym czasie, ale także później, kiedy ich związki stały się luźniejsze, oddziaływały na siebie, wymieniając się produktami, ideami czy osiągnięciami naukowymi. Armie maszerowały przez swoje terytoria, tymi samymi szlakami, którymi poruszali się także naukowcy i kupcy oraz podróżnicy, którzy opisywali następnie swoje przeżycia i doświadczenia. Jaką rolę odegrały te kontakty w tworzeniu się dyskursu orientalistycznego? Jak świat irański postrzegał "Zachód"? Co zawdzięczają sobie nawzajem te kultury?

Organizatorzy konferencji zapraszają do wspólnego prześledzenia miejsc przecięcia, szukania różnic i być może odpowiedzi na część podanych tu zagadnień. Chętni proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 30 czerwca br.

Proponowane tematy wystąpień:

 • starcia zbrojne między światem grecko-rzymskim a światem irańskim,
 • podobne tematy w poezji irańskiej i greckiej lub rzymskiej,
 • wzajemne wyobrażenia o sobie,
 • wymiana myśli, idei i odkryć naukowych,
 • wspólne elementy mitologii,
 • wpływ filozofii greckiej na filozofię świata irańskiego,
 • świat irański w poezji rzymskiej,
 • wojny persko-bizantyjskie w VII w n.e. ,
 • armia perska w czasie wojen grecko-perskich,
 • rzymski mitraizm a irański Mitra,
 • filozofia Arystotelesa w pracach Awicenny,
 • irańskie oddziały w armii Aleksandra Macedońskiego,
 • wpływy wschodnie w greckich kultach misteryjnych,
 • wpływ języka perskiego na język grecki i łaciński,
 • chrześcijaństwo w Iranie,
 • łacińskojęzyczne relacje o średniowiecznym Iranie.

Maksymalny czas wystąpienia wynosi 20 minut.

Pliki do pobrania
pdf
Program konferencji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron