Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230920

Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej w dobie kryzysów

Data: 20.09.2023 - 22.09.2023
Miejsce: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, ul. Reymonta 4
Organizator: Instytut Studiów Europejskich UJ, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ,
Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich - oddział krakowski
Kontakt: konferencja.ise@uj.edu.pl
Witryna internetowa wydarzenia: //eukongres2023.confer.uj.edu.pl
Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej w dobie kryzysów

Motywem przewodnim IV Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki będzie próba odpowiedzi na pytanie: jaka Europa? Refleksja o przyszłości kontynentu i samej Unii Europejskiej dotyczy zarówno tego, jakiej Europy chcą Europejczycy i jak zreformować polityki i instytucje UE, by odpowiadały na globalne wyzwania.

 

Jak pokazała konferencja o przyszłości Europy, brak jest jednej odpowiedzi na tak postawione pytania, stąd zwracamy uwagę, że w procesie integracji europejskiej występują różne napięcia, które w ostatnich latach przyjęły na przykład formę Brexitu czy też kwestionowania procesów integracyjnych przez partie populistyczne w wielu państwach Starego Kontynentu. W związku z tak zróżnicowaną i złożoną problematyką, do uczestnictwa w IV Kongresie Europeistyki zaproszeni są badacze reprezentujący różne dyscypliny naukowe: politolodzy, ekonomiści, prawnicy, socjolodzy, historycy, filozofowie, badacze kultury europejskiej czy stosunków międzynarodowych.

- Punktem wspólnym zainteresowań badawczych powinny być procesy i zjawiska związane ze współczesną Europą zarówno w ujęciu międzynarodowym, państwowym, regionalnym, a także lokalnym. Uważamy bowiem, że integracja (i dezintegracja) europejska dokonuje się i jest zauważalna w wielu wymiarach. Równocześnie biorą w niej udział różni aktorzy: państwa, społeczeństwa, partie polityczne, grupy interesu czy aktorzy regionalni i lokalni. Podkreślamy, iż naszym celem nie jest ograniczanie debaty wyłącznie do Unii Europejskiej. Wynika to m.in. z faktu, że proces integracji kontynentu oddziałuje na sąsiadów, w wielu przypadkach stwarzając im możliwość kontaktów o wielorakim charakterze, a nawet członkostwa w organizacji. Oczekujemy, iż uczestnicy Kongresu podzielą się wynikami swoich dociekań w formie publikacji naukowych - informują organizatorzy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron