Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230930

Konferencja ECAI 2023 w Krakowie

Data: 30.09.2023 - 04.10.2023
Witryna internetowa wydarzenia: //ecai2023.eu
Konferencja ECAI 2023 w Krakowie

ECAI, czyli European Conference on Artificial Intelligence, to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie sztucznej inteligencji w Europie i na świecie. Konferencja, organizowana od ponad 40 lat przez europejskie stowarzyszenie AI (EurAI), jest miejscem spotkań czołowych naukowców i ekspertów w tej dziedzinie.

Konferencja ECAI jest organizowana cyklicznie przez krajowe stowarzyszenia AI w Europie. W ubiegłym roku Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji (PSSI) wygrało konkurs na organizację tego prestiżowego wydarzenia. Już w październiku ECAI po raz pierwszy zawita do Polski, do Krakowa. Mając na uwadze wędrujący charakter konferencji, jest to wyjątkowa okazja dla polskiego środowiska nauki i biznesu.

Na konferencję, której komitetem kieruje prof. Ann Nowe (Vrije Universiteit Brussels) wpłynęło prawie 2000 zgłoszeń z 58 krajów i 6 kontynentów. Tegoroczny komitet programowy koordynowany przez prof. Kobiego Gala (Ben Gurion University, University of Edinburgh) liczy przeszło 2600 naukowców z całego świata. Organizatorzy spodziewają się ponad 900 uczestników z całego świata. Konferencja będzie składać się z szeregu wydarzeń.

W dniach od 30 września do 1 października na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w budynkach wydziałów Fizyki (WFAIS) i Matematyki (WMiI), odbędzie się 30 sesji warsztatowo-tutorialowych, które będą towarzyszyć sesjom dla młodych naukowców w tym doktorantów. Główna część konferencji, rozpocznie się 1 pażdziernika wieczorem i planowana na trzy kolejne dni (2-4 pażdziernika), a odbędzie się w nowoczesnym krakowskim Centrum Konferencyjnym ICE z widokiem na wzgórze wawelskie. Komitetem organizacyjnym ECAI2023 kieruje prof. Grzegorz J. Nalepa (Prezes PSSI, Profesor WFAIS UJ), a w jego skład wchodzą m.in. prodziekan WFAIS UJ dr hab. Paweł Węgrzyn, prof. Adam Roman (WMI UJ) i dr Krzysztof Kutt (sekretarz PSSI, WFAIS UJ).

Program naukowy oprócz prezentacji referatów obejmuje pięć wykładów zaproszonych. Ważnym punktów programu będzie sesja przemysłowa organizowana przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym. Sponsorzy, 11 firm rozwijających i używających technologii oparte o AI, będzie prezentować swoje rozwiązania, oraz zabierać głos w trakcie paneli dyskusyjnych.

Konferencja ECAI 2023 otrzymała bardzo istotne wsparcie organizacyjne ze strony prezydenta Miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W organizację zaangażowane są także Krakowski Park Technologiczny i AGH. Patronat naukowy nad wydarzeniem objęły liczne ważne uczelnie i organizacje, w tym Polska Akademia Umiejętności, KI-PAN, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i wiele innych.

Sesję inauguracyjną konferencji uświetni obecność prorektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na oficjalnej stronie ECAI 2023.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron