Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20160507

Konferencja „Status osoby chorej psychicznie w świetle polskiego prawa"

Data: 07.05.2016
Czas rozpoczęcia: 9.00
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Organizator: Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ
Kontakt: knpm.konferencja2016@gmail.com
Konferencja „Status osoby chorej psychicznie w świetle polskiego prawa

Celem konferencji jest przeprowadzenie gruntownej dyskusji na temat statusu osób chorych psychicznie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji w świetle przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, a także przepisów regulujących umieszczanie takich osób w szpitalach psychiatrycznych czy zamkniętych zakładach psychiatrycznych.

Konferencja będzie składać się z trzech paneli.

  • W pierwszym panelu wystąpią wyłącznie eksperci - lekarze oraz prawnicy, którzy zasygnalizują problemy z jakimi stykają się osoby chore psychiczne tj. stygmatyzacja społeczna, dyskryminacja na płaszczyźnie legislacyjnej, niewystarczający dostęp do leczenia i opieki psychiatrycznej, naruszenie praw pacjenta. Szczegółowy plan wystąpień w części eksperckiej zostanie podany na początku kwietnia.
  • Panel drugi - „Status osoby chorej psychicznie w prawie karnym" tj. osoba chora psychicznie jako strona w postępowaniu w przedmiocie stosowania środków zabezpieczających oraz jako sprawca czynu zabronionego.
  • Panel trzeci - „Status osoby chorej psychicznie w prawie cywilnym". Aspekt materialnoprawny tj. osoba chora psychicznie jako sprawca lub poszkodowany w świetle przepisów kodeksu cywilnego. Aspekt procesowy tj. osoba chora psychicznie jako strona/uczestnik postępowania cywilnego w świetle procedury z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (bez problematyki ubezwłasnowolnienia).

Zapraszamy studentów i doktorantów do nadsyłania propozycji wystąpień wpisujących się w tematykę drugiego i trzeciego panelu konferencji.

Prosimy o przesłanie abstraktów (2-3 strony, czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5) na adres: knpm.konferencja2016@gmail.com (w tytule e-maila prosimy podać KONFERENCJA 2016, imię i nazwisko, numer panelu) do 10 kwietnia 2016 roku.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj