Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20170925

Słowiańskie światy wyobraźni

Data: 25.09.2017 - 26.09.2017
Miejsce: Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 20
Organizator: Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, Wydział Polonistyki UJ, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny UJ
Kontakt: slavic.worlds.imagination@gmail.com
Słowiańskie światy wyobraźni

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową "Słowiańskie światy wyobraźni", która odbędzie się we wrześniu 2017 roku w Krakowie.

W dotychczasowej refleksji naukowej dotyczącej literatury dla dzieci, młodzieży i fantastycznej, kultury popularnej czy szerzej - zagadnienia wyobraźni, skupiano się przeważnie na tekstach powstałych w kręgach anglojęzycznych lub na gruncie rodzimym. Tymczasem rzadko analizowane dzieła pochodzące z kultur słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej przedstawiają nie tylko specyficzne wartości wraz z ich lokalnym uwarunkowaniem. Stają się również pretekstem do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o charakter wyobraźni w słowiańskim uniwersum kulturowym, tym bardziej istotne, że we wspomnianym regionie sam fenomen wyobraźni bywał poddawany represjom i cenzurze.

Niniejsza konferencja stanie się próbą przyjrzenia się następującym problemom:

 • przemiany literatur dla dzieci i młodzieży w kulturach słowiańskich,
 • recepcja słowiańskich literatur dla dzieci i młodzieży w poszczególnych regionach,
 • baśń i baśniowość w literaturach słowiańskich,
 • folklor w słowiańskich literaturach dla dzieci,
 • wyobraźnia jako narzędzie buntu i oporu w literaturze,
 • słowiańskie powieści fantasy,
 • utopie i antyutopie w literaturach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej,
 • krainy zmyślone i światy alternatywne w literaturach słowiańskich,
 • "ciemna strona wyobraźni" - zło w słowiańskich literaturach dla dzieci i młodzieży, powieści grozy, światy chorych psychicznie i uzależnionych w tekstach kultury,
 • wyobraźnia ocenzurowana - literatura dla dzieci, młodzieży i fantastyczna jako przedmiot cenzury, polityczne uwarunkowania słowiańskiej twórczości dla najmłodszych,
 • wyobraźnia futurologiczna w literaturach słowiańskich, proza fantastyczno-naukowa,
 • postmodernistyczne gry z wyobraźnią w słowiańskich tekstach kultury (literatura, sztuki audiowizualne).

Języki: polski, angielski, inne słowiańskie. Po konferencji planowane jest wydanie monografii zbiorowej.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-mail: slavic.worlds.imagination@gmail.com do 1 maja 2017. Abstrakty w języku polskim lub innym słowiańskim oraz w języku angielskim nie mogą przekraczać 1000 znaków.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj