Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20170926

Transformacja w (kon)tekstach kultury

Data: 26.09.2017 - 27.09.2017
Miejsce: Wydział Polonistyki UJ, ul. Grodzka 64
Organizator: Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury UJ
Kontakt: knalikuj.polonistyka@gmail.com
Transformacja w (kon)tekstach kultury

Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów studiów wyższych oraz studentów do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Transformacja w (kon)tekstach kultury", która odbędzie się w dniach 26-27 września br. w Krakowie.

 

28 lat po ustrojowym przełomie okrzepliśmy. Przynajmniej na tyle, żeby móc krytycznie spojrzeć na minione dekady. Dowodem na to jest prawdziwy "wysyp" publikacji podejmujących temat transformacji i tego, co nam po niej zostało. Duchologia polskaOlgi Drendy, Normy widzialności Magdy Szcześniak, Patologia transformacji Witolda Kieżuna, tematyczne numery Ha!artu, małej kultury współczesnej czy autoportretu udowadniają, że mamy do czynienia z krytycznym spojrzeniem na przeszłość. Z jednej strony to kontynuacja rozpoczętych już dawno dyskusji, z drugiej: nowe spojrzenie na rzeczywistość.

Narracje o przeszłości są tak niejednorodne jak ich przedmiot. Z widm przeszłości i szaleństwa wielobarwnych zmian kulturowych wyłania się jedna stała: po 1989 nic już nie było w Polsce takie samo jak wcześniej. Pojawiły się restauracje McDonald's, telewizja MTV i Internet, a wraz z nimi głębokie zmiany społeczne. Począwszy od gospodarki (upadek państwowych przedsiębiorstw), skończywszy na estetyce (wszechobecność kiczu i kampu). O 180 stopni kurs zmieniła kultura, zacierając własne granice, łącząc sacrum z profanum, stając się coraz bardziej egalitarną, żeby w końcu z twórcy uczynić celebrytę.

- Wszystko było inne, czyli jakie? Chcemy podjąć karkołomną próbę odpowiedzi na to pytanie. Podsumować dotychczas podjęte wątki i otworzyć nowe. Spojrzeć wstecz z nostalgią, ale również dumą i wstydem, a przede wszystkim refleksją nad podstawami współczesnej tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Proponujemy interdyscyplinarne spojrzenie na kwestię transformacji, zdając sobie sprawę z wszechobecności jej skutków. Do wspólnej dyskusji zapraszamy kulturoznawców, literaturoznawców, antropologów, socjologów, a także politologów i ekonomistów oraz wszystkich, którzy tym tematem zajmują się na co dzień w swojej działalności naukowej - informują organizatorzy.

Proponowane obszary badawcze:

 • próba klasyfikacji okresów po transformacji, określenie cenzur;
 • kultura po transformacji: instytucjonalizacja, granice między kulturą wysoką a masową, (nie)legalne źródła kultury i jej dostępność;
 • literatura po 1989 r.: nowe pokolenia literackie, granice literatury, intertekstualność, nowe formy przekazu (literatura cybernetyczna), wizerunek pisarza;
 • miasto i urbanistyka, zjawiska charakterystyczne dla czasów potransfromacyjnych: krajobraz postindustrialny, rewitalizacja i gentryfikacja;
 • media społecznościowe: ich rozwój i wpływ na rzeczywistość "realną", zmiana języka pod wypływem Internetu, nowe formy językowe (netykieta);
 • humanistyka wobec innych dziedzin nauki, kryzys humanistyki, "nowa humanistyka";
 • estetyka potransformacyjna: kicz, kamp, pastisz;
 • tożsamość jednostkowa i zbiorowa: pytania o "polskość", autoidentyfikacja Polski względem szeroko pojętego Wschodu i Zachodu, narodowe mity tożsamościotwórcze;
 • pamięć i postpamięć, pamięć PRL-u, lat 90., przełomu wieków;
 • potransfromacyjne zjawiska społeczne: modernizacja, sekularyzacja, emancypacja, klasy społeczne, klasa kreatywna, globalizacja, popkultura, nowe subkultury;
 • zagraniczne spojrzenie na transformację i Polskę potransformacyjną.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 30 sierpnia. O przyjęciu bądź odrzuceniu abstraktu organizatorzy poinformują 1 września.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj