Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190629

Konferencja: "Początki i końce. Zbiorowości i jednostki w kontekście zdarzeń historycznych oraz indywidualnych"

Data: 29.06.2019 - 30.06.2019
Miejsce: Collegium Broscianum UJ, ul. Grodzka 52
Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Kontakt: pk.konferencja@gmail.com
Konferencja:

Początek i koniec to dwa najbardziej znamienne aspekty w perspektywie zbiorowej, historycznej czy doświadczeń jednostkowych. Niekiedy wydarzenia te mają charakter traumatyzujący, ale też sygnalizować mogą kwestie zgoła odmienne.

Tym, co łączy początek i koniec jest nie tylko inicjalizacja i finalizacja określonych wydarzeń, przedsięwzięć, cywilizacji, kultur, istnień etc., lecz także pamięć o nich, funkcjonująca w obiegu globalnym lub tylko pamięci indywidualnej. Pamięć zresztą pozostaje – zwłaszcza, jak się wydaje, w dobie postprawdy – gwarantem tożsamościowej prawomocności świadectwa, także dziennikarskiego i reporterskiego, stającego przed niełatwym wyborem między sumiennym świadczeniem o zastanych faktach a potrzebą ich fikcjonalizacji dla potrzeb czytelniczych. Pamięć o początku i końcu jest wreszcie także i miejscem, stwarzającym przestrzeń do spotkań różnych czasów, różnych etnosów, różnych doświadczeń i różnych tożsamości. Mając na uwadze wszystkie te głosy, rozproszone w dyskursach kształtujących ponowoczesną świadomość kulturową, Organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję nad następującymi tematami:

 • początek i koniec w wizjach kulturowych (literatura, film, serial, komiks, gry wideo, muzyka);
 • koncepcje początku i końca w filozofii, sztuce, naukach przyrodniczych – perspektywa historyczna i ponowoczesna;
 • cywilizacja wobec końca i początku;
 • początek i koniec w doświadczeniu jednostkowym (indywidualnym – rodzina, relacje bliskości, romanse, biografie, autobiografie etc.);
 • odnowa, rewitalizacja, nowy początek;
 • pamięć miejsc końca i początku;
 • wspomnienia i narracje wspomnieniowe (intymistyka, dzienniki, pamiętniki etc.);
 • kulturowe praktyki zapominania i przypominania, postpamięć;
 • dyskursy pamięci o końcu lub/ początku;
 • pamięć zbiorowa, społeczna i jednostkowa;
 • historyczne i fikcjonalne narracje początku i końca;
 • mity i legendy;
 • narracje kryzysu;
 • historie rodowe;
 • polityka, władze, demokracje, reżimy, tyranie – początki i końce;
 • wizje apokalipsy i estetyki postapokalipsy;
 • światy powstające z gruzów;
 • epidemie, katastrofy.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj