Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221025

Oblicza postpamięci 5 - konflikty czy negocjacje?

Data: 25.10.2022 - 26.10.2022
Miejsce: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, ul. Władysława Reymonta 4
Organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych UJ, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
Kontakt: facesofpostmemory@uj.edu.pl
Oblicza postpamięci 5 - konflikty czy negocjacje?

Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, pod patronatem Sekcji Badań nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji konferencji "Oblicza postpamięci 5 - konflikty czy negocjacje?". Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

- Chociaż książka Michaela Rothberga "Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji" powstała ponad dekadę temu, pytania, które w niej stawia, wydają się wciąż aktualne. Najważniejsze z nich: czy pamięć musi być źródłem konfliktów, czy też może stać się obszarem negocjacji, pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Dlatego proponujemy namysł nad tym zagadnieniem, przyjmując jako punkt wyjścia koncepcję pamięci wielokierunkowej Rothberga. Podobnie jak w poprzednich edycjach konferencji proponujemy zawęzić pole poszukiwań do zjawisk zachodzących w sferze postpamięci, czyli zgodnie z definicją Marianne Hirsch, wśród generacji dziedziczących traumy pokoleniowe po swoich bliższych lub dalszych przodkach. Nie nakładamy jednak żadnych ograniczeń geograficznych ani czasowych. Nadal pragniemy, by konferencja była miejscem spotkań badaczy reprezentujących różne dziedziny i podejścia teoretyczne oraz metodologiczne. Dlatego zaproszenie kierujemy do kulturoznawców, historyków, literaturoznawców, językoznawców, socjologów, psychologów, politologów, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów i architektów - informują organizatorzy.

Proponowane zagadnienia:

  • czy pamięć zbiorowa zbudowana wokół danej traumy zawsze musi przesłaniać pamięć związaną z inną traumą i z nią konkurować?
  • w jaki sposób realizuje się negocjowanie (różnych) pamięci w przestrzeni społecznej? Czy pokojowa interakcja jest w ogóle możliwa, zważywszy na temperaturę emocjonalną sporów wokół dawnych wydarzeń?
  • jak zachowują się wobec siebie grupy społeczne, które swoją tożsamość zbudowały na pamięci różnych wydarzeń lub różnej pamięci tych samych wydarzeń?
  • czy konflikty pamięci ujawniają się tylko w obszarze społecznym, czy też mogą dotyczyć jednostki? Innymi słowy, czy jednostka może nosić w sobie różne traumy odziedziczone i jak sobie z tym radzi? Czy autobiograficzna narracja tożsamościowa pozwala jednostce skutecznie przezwyciężać konflikty pamięci?

Organizatorzy jednocześnie pozostają otwarci na inne spojrzenia na problematykę postpamięci i konfliktów, jakie mogą generować się w jej obszarze.

Wykład inauguracyjny wygłosi profesor Ann Rigney (Universiteit Utrecht). Językami konferencji będą polski i angielski.

Formularz rejestracji prosimy wypełnić do 31 maja 2022 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany miejsca i/lub formuły konferencji, jeśli przeprowadzenie jej w formie stacjonarnej będzie niemożliwe albo nadmiernie utrudnione z przyczyn obiektywnych, w szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii. Zmiany zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie konferencji.

Opłata rejestracyjna wynosi 450 PLN / 100 €, dla doktorantów - 350 PLN / 75 €. Obejmuje m. in.: materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach i przerwy kawowe. Koszty noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie. Szczegóły dotyczące uiszczania wpłat, w tym numer konta bankowego, zostaną podane po zakwalifikowaniu zgłoszeń. Doktorantów prosimy o przesłanie na adres mailowy konferencji krótkiej rekomendacji od opiekuna naukowego/promotora. Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie recenzowanej monografii naukowej lub numeru tematycznego czasopisma naukowego, zastrzegając sobie prawo wyboru tekstów do druku.

Harmonogram:

  • przesyłanie zgłoszeń i streszczeń do 31.05.2022,
  • informacja o przyjęciu referatu - 30.06.2022,
  • wnoszenie opłat konferencyjnych do 10.09.2022,
  • ogłoszenie programu konferencji - 25.09.2022.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron