Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

POKAZY FIZYCZNE

Hol główny

godz. 11.00-17.00 (w trybie ciągłym)

Koło Naukowe Nanotechnologów

 • Pokaz symulacji komputerowych wymodelowanych przez członków koła
 • Pokaz dyfrakcyjny z użyciem lasera
 • Reakcja oscylacyjna Biełousowa-Żabotyńskiego lub reakcja „zegar jodowy"

Koło Naukowe Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej

- Zastosowania fizyki w medycynie - diagnostyka medyczna:

 • Pomiar zawartości tkanki tłuszczowej
 • BMI
 • EKG
 • Pomiar siły przy użyciu dynamometru

Gamedev Students Association

- Pokaz gier komputerowych zaprojektowanych przez studentów:

 • „W zgodzie z naturą”
 • „Particle Racer”

Naukowe Koło Studentów Astronomii

 • Obserwacje Słońca przy pomocy dwóch teleskopów należących do Obserwatorium Astronomicznego
 • Nauka gwiazdozbiorów na podstawie map nieba
 • Quiz dotyczący znajomości Układu Słonecznego
 • Quiz: rozpoznawanie, czy zdjęcie przedstawia tarczę księżyca, czy może spód patelni

Instytut Fizyki UJ

 • Krzesło fakira
 • Kulki żelowe w wodzie
 • Doświadczenia z ciekłym azotem
 • Skrzynie spektralne - maski dyfrakcyjne
 • Sześcian z luster
 • Lustro paskowe
 • Gogle prawo-lewo - zabawa z piłką
 • Koło rowerowe - precesja
 • Zasada zachowania krętu - koło rowerowe
 • Walizka żyroskopowa
 • Figury Chladniego
 • Model generatora van de Graaffa
 • Pierścienie z dymu - gaszenie świec
 • Widzialne-niewidzialne - w 1861 roku James Clerk Maxwell zebrał prawa elektrodynamiki w cztery równania matematyczne, których rozwiązaniem miała być specyficzna forma pola elektrycznego i magnetycznego - fala. Wkrótce doświadczalnie wykazano ich istnienie oraz wskazano praktyczne zastosowania. Zaprezentowane zostaną zjawiska fizyczne związane z falami elektromagnetycznymi (fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet).
 • Czarne dziury i fale grawitacyjne - mająca ponad 100 lat Teoria Względności Einsteina przewidywała istnienie rożnych specyficznych form materii i energii, np. czarnych dziur oraz fal grawitacyjnych. Trzeba było czekać aż 100 lat na doświadczalne potwierdzenie istnienia takich fal. Podczas pokazu zaprezentowane zostaną modele ułatwiające zrozumienie pola grawitacyjnego oraz fal grawitacyjnych.
 • Magiczna fizyka - zaprezentowane zostaną proste, ale bardzo efektowne zjawiska fizyczne, które można wykonać z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów i urządzeń.
 • Spektroskop - ludzka ciekawość nie zna granic - sięga zarówno do najodleglejszego i największego świata gwiazd oraz galaktyk, jak i do bliskiego, ale malutkiego świata mikroskopijnych cząsteczek i atomów. Ale nasz wzrok posiada dość poważne ograniczenia, przez co nie pozwala nam na zaglądanie gołym okiem w głąb tego mikroświata. Ciekawska natura badaczy stara się jednak pokonywać niedoskonałości ludzkich zmysłów. Każdy uczestnik zbuduje swój własny spektroskop. Wspólnie weźmiemy udział w podróży do krainy atomów. Naukowcy odpowiedzą na pytania: dlaczego atomy się świecą oraz czy mają odciski palców. Towarzyszyć nam będą tacy słynni fizycy jak Newton, Bohr i Planck.
 • The walking droplets - chodzące krople - dzięki zastosowaniu fali akustycznej z głośnika o odpowiedniej mocy kropelki oleju będą się utrzymywać na jego powierzchni przez kilkanaście sekund. Przedstawione zostanie kilka faz w przestrzeni fazowej, w których mogą się te kropelki znaleźć w zależności od ich wielkości i amplitudy fali akustycznej (mocy głośnika). Kropelki w fazie poruszającej się nazywane są walking droplets.
 • „Theatrum Experimentorum Physicorum” - dr Marek Gołąb (sala A-1-06, godz. 12.00 i 13.00, czas trwania ok. 45 min.) - tradycja publicznych pokazów doświadczeń fizycznych istnieje od dawna np. eksperyment magdeburski z 1657 roku. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną liczne atrakcyjne doświadczenia z różnych działów fizyki. Ich przebieg nie zawsze jest zgodny z intuicją życia codziennego.

WYKŁADY

 • „Fałszywe twierdzenia” - dr Zdzisław Pogoda (sala 0004, godz.11.00-12.00) - na wykładzie zostaną przedstawione błędne rozumowania, wynikające z błędnych interpretacji graficznych problemu. Można będzie więc „udowodnić”, że każdy trójkąt jest równoboczny, kąt prosty jest rozwarty i wiele jeszcze innych „faktów”
 • „Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym w przykładach i zastosowaniach” - Tomasz Skrzypczak, Karol Farbaniec (sala 0089, godz. 12.00-13.30) - podczas wykładu uczestnicy poznają założenia i zastosowania przetwarzania danych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem układów FPGA. Ponadto zostaną zaprezentowane przykładowe, autorskie aplikacje: -Kompresja danych w czasie rzeczywistym algorytmem tANS, -Przetwarzanie obrazów i integracja sensorów w odniesieniu do rozszerzonej rzeczywistości
 • „A zdarzyło się to 100 lat temu w Krakowie...” - dr Krzysztof Ciesielski (sala 0004, godz. 12.15-13.15) - w 1916 roku pewien dobrze wykształcony matematyk usłyszał na krakowskich Plantach słowa „całka Lebesgue'a”. Przyłączył się do rozmowy dwóch młodych ludzi, którzy siedzieli na ławce i dyskutowali o matematyce, i... okazało się, że spotkanie to było bardzo ważne dla polskiej nauki, a niedawno zostało w Krakowie upamiętnione specjalną ławką koło Wawelu. O tym spotkaniu, jego konsekwencjach i postawieniu tej ławki będzie na wykładzie mowa
 • „Niebezpieczeństwa w sieci” - dr Paweł Bogdan (sala 0004, godz. 13.30-14.15) - zajęcia mają uzmysłowić słuchaczom, jakie niebezpieczeństwa czekają na nich w internecie. Dlaczego ważne jest szyfrowanie danych wysyłanych do internetu oraz rozważne pobieranie załączników do maili i klikanie w otrzymane linki
 • „Programowanie dla bardzo początkujących” - Michał Herda (sala 0089, godz. 15.00-15.30) - mikrowykład z udziałem zgromadzonej publiczności, traktujący o naturze programowania oraz różnicach w postrzeganiu i przetwarzaniu między człowiekiem a maszyną

WARSZTATY

 • „Metryki i inne dziwne geometrie” - dr Aleksandra Borówka (sala 0006, godz.11.00-11.45 oraz 12.00-12.45) - zajęcia rozpoczną się zaznajomieniem uczestników z różnymi sposobami mierzenia odległości oraz pojęciem metryki. Następnie na przykładzie globusa zobaczymy jak mierzy się odległości na sferze. Zakończymy warsztat poprzez wprowadzenie pojęcia struktury konforemnej na przykładzie sfery niebieskiej
 • „Giełda dla wszystkich” - Koło Naukowe Matematyki Finansowej (sala 0094, godz. 11.30-12.00 oraz 12.15-12.45) - omówienie zasad funkcjonowania giełdy i wskazanie roli matematyków na rynku finansowym. Warsztaty towarzyszą symulacji giełdy papierów wartościowych
 • „rand() % 12 czyli muzyka (nie do końca) losowa” - Koło Matematyków Studentów UJ im. prof. Stanisława Zaremby (sala 0016, godz. 13.30-14.30 oraz 15.00-16.00) - matematyka jest sercem muzyki, pytanie czy znajdzie się w niej również trochę miejsca na rachunek prawdopodobieństwa. W trakcie zajęć spróbujemy na różne sposoby losowo generować muzykę, zaczynając od najbardziej naiwnych, a kończąc na ciekawszych rozwiązaniach
 • „Laboratorium matematyczne” - Koło Naukowe Matematyki Finansowej (sala 1093, godz. 14.00-14.45 oraz 15.00-15.45) - symulacje komputerowe pokazujące, w jaki sposób matematyk może doświadczalnie sprawdzać działanie badanych i używanych przez niego zagadnień, takich jak rachunek prawdopodobieństwa i wybrane narzędzia matematyki stosowanej
 • „Geometria bez ołówka czyli jak prosto narysować rhombicosidodecahedron” - Wojciech Sabała, Kamil Lesiak (sala 0028, godz. 14.00-14.45 oraz 15.00-15.45) - przegląd narzędzi pomocnych do wizualizacji wielokątów, brył, funkcji i innych - proste zastosowania pythona i Wolfram Mathematici do rysowania
 • „Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa” - Koło Naukowe Matematyki Finansowej (sala 0094, godz. 15.30-16.00 oraz 16.15-16.45) - przykłady gier, zabaw i symulacji wyjaśniających w intuicyjny sposób wybrane zagadnienia rachunku prawdopodobieństwa i paradoksy probabilistyczne

KONKURSY/QUIZY/WYSTAWY/SPACERY

 • „Quiz matematyczno-finansowy” - Koło Naukowe Matematyki Finansowej (sale 0137-0138, godz. 11.00-17.00, formuła ciągła) - quiz z pytaniami dotyczącymi finansów, oszczędności oraz zastosowań matematyki dostosowanymi do różnych grup wiekowych. Za prawidłowe odpowiedzi zdobyć będzie można „Banachy”, naszą kołową walutę (sale 0137-0138, godz.11.00-17.00, formuła ciągła)
 • „Symulacja giełdy papierów wartościowych” - Koło Naukowe Matematyki Finansowej (sale 0137-0138, godz. 11.00-17.00, formuła ciągła) - zdobyte uprzednio w quizie „Banachy” można pomnożyć, weryfikując swoje umiejętności inwestycyjne
 • „Ocalić od zapomnienia” - (dr hab. Marta Kosek, hall na parterze, godz. 11.00-17.00) - sesja plakatowa przybliżająca postaci znanych i mniej znanych matematyków

POKAZY CHEMICZNE (aula Wydziału Chemii, godz. 11.00, 13.00, 15.00)

Pokaz eksperymentów przygotowanych przez studentów Naukowego Koła Chemików UJ oraz Naukowego Koło Chemii Medycznej i Ochrony Środowiska UJ pod tytułem „Moc rozumu”.
Podstawą ludzkiego poznania jest rozum i doświadczenie. Przez doświadczenie zyskujemy szereg danych, które rozum przetwarza tworząc pojęcia, formułując sądy, przeprowadzając wnioskowania. Podczas pokazów zostaną zaprezentowane doświadczenia chemiczne, które rozbudzą w nas różne zmysły: zmysł wzroku, dotyku, słuchu, węchu. Dzięki naszym eksperymentom będziecie Państwo mogli lepiej zrozumieć otaczający nas świat oraz zdobyć umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym.
Uczestnicy pokazu będą także mieli okazję odkrywać świat chemii w sposób samodzielny, rozwiązując proste problemy, dzięki analizie wyników prostych doświadczeń. Zostaną postawieni w roli naukowców, którzy używając mocy swojego rozumu będą stymulować rozwój nauki.

WYCIECZKI

 • Wycieczka po nowym budynku Wydziału Chemii UJ (godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30)

LABORATORIA - oprowadzanie

 • Pracownia Mikroskopii Sił Atomowych (godz. 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00)
 • Pracownia Dyfraktometrii Rentgenowskiej (godz. 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00)
 • Pracownia Spektroskopii Ramanowskiej (godz. 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00)
 • Pracownia Chemii Sądowej (godz. 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00)
 • Pracownia Mikroskopii Konfokalnej (godz. 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00)
 • Pracownia Chemii Środowiska (godz. 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00)
 • Pracownia Mikroskopii Elektronowej (godz. 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00)

Uwaga na wszystkie powyższe wydarzenia obowiązują zapisy za pośrednictwem strony Wydziału Chemii UJ!

ZAKOPANIE KAPSUŁY CZASU (godz. 12.00) - projekt przygotowany przez studentów Wydziału Chemii UJ, więcej szczegółów na Facebooku

KAMPUSOWA GRA NOCNA (godz. 19.00-0.00) - w grze mogą wziąć udział 4-osobowe zespoły, miejsce zbiórki wyznaczono pomiędzy Wydziałem Chemii a Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przy modelu atomu węgla - obowiązują zapisy, więcej szczegółów również na Facebooku

WYKŁADY

 • „Bioróżnorodność ekosystemów łąkowych - dlaczego warto ją chronić?" (sala 0.67 IZiBB godz. 11.00-11.30 i 14.00-14.30, grupy po 20 osób) - dr Joanna Kajzer-Bonk
 • „Jaki to ptak? O rozpoznawaniu ptaków w terenie - pospolite gatunki miejskie” (sala 1.04 IZiBB, godz. 11.00)
 • „Małe ale i drapieżne - rośliny mięsożerne z rodzaju pływacz…” (sala 0.14 IZiBB, godz. 12.00) - dr hab. Bartosz Płachno, dla ok. 50 osób - starszej młodzieży i dorosłych
 • „Głodny mózg. Dlaczego wybieramy czekoladę" (Centrum Edukacji Przyrodniczej przy ul. Gronostajowej 5, sala G42, godz. 11.00-12.30) - dr hab. Anna Błasiak
 • „Zegar biologiczny - TYKA... nam Wszystkim" (sala G42 CEP, godz. 12.30-14.00) - prof. dr. hab. Marian H. Lewandowski
 • „Kręte ścieżki ewolucji człowieka" (sala G42 CEP, godz. 14.00-15.30) - dr hab. Henryk Głąb
 • „Owady - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla ludzi” (sala G42 CEP, godz. 15.30-17.00) - dr hab. Stanisław Knutelski

STOISKA

 • „Kolorowa botanika” - ciekawostki i praktyka (dla dzieci, młodzieży a także osób dorosłych, stoiska, na których można obejrzeć okazy i proste eksperymenty, połączone z elementami warsztatowymi) - przygotowane przez Instytut Botaniki (hol IZiBB, 4 stoiska)
 • „Czy roślina może żyć bez korzeni?” - przygotowane przez Instytut Botaniki (hol IZiBB, 1 stoisko)
 • „Rośliny owadożerne” - przygotowane przez Instytut Botaniki (hol IZiBB, 1 stoisko)

WARSZTATY

 • „Obcy są wśród nas, czyli o roślinach inwazyjnych” - przygotowane przez Instytut Botaniki (godz. 14.00, sala 0.81 IZiBB, 7-14 lat, l grupa do 20 osób)
 • „Oznaczanie kręgowców". Oznaczanie ryb, płazów, gadów, ssaków i ptaków. Oznaczanie preparatów mokrych oraz w gablotkach na podstawie odpowiednich kluczy do oznaczania kręgowców - przygotowane przez Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych:
 1. „Oznaczanie ryb" - godz. 11.00-11.40 (16 osób) i 11.45-12.25 (16 osób)
 2. „Oznaczanie płazów, gadów i ssaków” - godz. 12.45-13.30 (16 osób) i 13.30-14.15 (16 osób)
 3. „Oznaczanie ptaków” - godz. 14.30-15.15 (16 osób) i 15.30-16.15 (16 osób)
 • „Różowa broń makrofagów w walce z bakteriami" (sala 0.87 IZiBB; godz.11.00-12.00, 12 osób; godz. 12.30-13.30, 12 osób; godz. 14.00-15.00, 12 osób; 15.30-16.30, 12 osób) - oznaczanie poziomu tlenku azotu wydzielonego przez aktywowane makrofagi - przygotowane przez Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
 • „Barwienie preparatów z mózgu szczura” (sala 1.64 IZiBB, godz. 11.00-13.00, do 50 osób) - przygotowane przez Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
 • „Nauka pipetowania nie tylko dla najmłodszych” (sala 1.64 IZiBB, godz. 13.00-15.00, do 50 osób) - przygotowane przez Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

POKAZY

 • „Życie w kropli wody” (sala 0.64, godz. 10.00-14.00) - przygotowane przez Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
 • „Świat bezkręgowców” (sala 0.64, godz.10.00-14.00) - przygotowane przez Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
 • „Zwierzęta w laboratorium-ich behawior i warunki hodowli” (sala 164 IZiBB, godz. 15.00-17.00) - przygotowane przez Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
 • „Poznajemy świat pszczół” (hol przy infoportierni WB UJ, godz. 10.00,13.00, max. 8 osób jednocześnie przy stoisku) - przygotowane przez Instytut Nauk o Środowisku
 • „Poznajemy świat motyli” (hol przy infoportierni WB UJ, godz. 10.00,13.00, max. 8 osób jednocześnie przy stoisku) - przygotowane przez Instytut Nauk o Środowisku
 • „Metody badań wybranych gatunków zwierząt i grzybów” (hol przy infoportierni WB UJ, godz. 12.00-17.00, bez limitu) - przygotowane przez Instytut Nauk o Środowisku
 • „Gady, ptaki, ssaki - różnice w tempie metabolizmu i parametrach hematologicznych” (hol przy infoportierni WB UJ, godz. 12.00-15.00, bez limitu) - przygotowane przez Instytut Nauk o Środowisku
 • „Ptaki” (hol przy infoportierni WB UJ, godz. 10.00-15.00, bez limitu) - przygotowane przez Instytut Nauk o Środowisku
 • „Terenowe metody badań ssaków” (hol przy infoportierni WB UJ, godz. 10.00-15.00, bez limitu) - przygotowane przez Instytut Nauk o Środowisku
 • „Świat nietoperzy i ich badaczy (hol przy infoportierni WB UJ, godz. 12.00-15.00, bez limitu) - przygotowane przez Instytut Nauk o Środowisku
 • „Rośliny” (hol przy infoportierni WB UJ, godz. 12.00-15.00, bez limitu) - przygotowane przez Instytut Nauk o Środowisku
 • „Płazy i gady” (bez limitu) (hol przy infoportierni WB UJ, godz. 12.00-15.00, bez limitu) - przygotowane przez Instytut Nauk o Środowisku

ZAJĘCIA TERENOWE

 • „Owady wokół nas” (godz. 11.30-13.00, 20 osób) - dr hab. Stanisław Knutelski
 • „Bioróżnorodność ekosystemów łąkowych - dlaczego warto ją chronić?" (godz. 11.30-13.00, grupa I 20 osób) - dr Joanna Kajzer-Bonk
 • „Bioróżnorodność ekosystemów łąkowych - dlaczego warto ją chronić?" (godz. 14.30-16.00, grupa I 20 osób) - dr Joanna Kajzer-Bonk

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 • „Tajemnice endokrynologii, czyli: zajęcia praktyczne - barwienie rozmazów plemników metodą Papanicolau, ocenianie dni płodnych u kobiet za pomocą śliny i mikroskopu, poznanie budowy gruczołów oraz ‘malowanie’ pipetą laboratoryjną” (sala 1.103 IZiBB, I piętro, segment D, godz. 11.00-12.30, 12.30-14:00, 14.00-15.30, 15.30-17.00, grupa docelowa: 12+ po 12 osób)

WYCIECZKI-SPACERY

 • Oprowadzanie po laboratoriach Zakładu Endokrynologii (sala 1.103 IZiBB, segment D, godz. 11.00-17.00 co 30 min., adresaci 12+, grupy po 5 osób) - przygotowane przez Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
 • „Neurofizjologia od kuchni” (sala 0.27 IZiBB, segment. B, godz. 11.00-13.00, 13.00-15.00, 15.00-17.00, adresaci: 12+, grupy po 14 osób) - wycieczka po laboratoriach Zakładu Neurofizjologii i Chronobiologii, możliwość poznania codziennej pracy neurobiologa. Pokaz technik elektrofizjologicznych in vitro i - przygotowane przez Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
 • Spacer botaniczny (zbiórka w holu IZiBB o godz. 13.15, wyłącznie w przypadku braku opadów) - przygotowany przez Instytut Botaniki

INNE DZIAŁANIA

Zajęcia dla dzieci

 • „Rysujemy przyrodę - rysunek przyrodniczy i edukacyjny” (hol przy infoportierni WB UJ, bez limitu, dla dzieci, godz. 10.00-13.00) - przygotowanie Instytut Nauk o Środowisku
 • Zabawa w rozpoznawanie śladów zwierząt (odciski w piaskownicy) – InoŚ
 • Kolorowanki i pieczątki ze zwierzętami dla najmłodszych - INoŚ
 • Gry, układanki, układanie puzzli, krzyżówki - INoŚ
 • Nauka przez zabawę - łamigłówki, quizy, konkursy tematyczne - INoŚ
 • Gra „Zdjęcie fitosocjologiczne”
 • Quizy z nagrodami
 • Konkursy w obrębie stoiska

WYSTAWA

 • Wystawa posterów popularno-naukowych prezentujących wyniki badań poszczególnych Zespołów w INoŚ

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

WARSZTATY

 • Warsztaty z wizualizacji informacji (godz. 11.30-13.00, sala 3.119, zapisy/zbiórka przy stoisku nr 1) - młodzież i dorośli, grupa 5-10 osób
 • Warsztaty z zarządzania informacją w sieci (godz. 13.30-15.00, sala 3.119, zapisy/zbiórka przy stoisku nr 1) - młodzież i dorośli, grupa 5-10 osób
 • Warsztaty z pozyskiwania informacji (godz. 15.30-17.00, sala 3.119, zapisy/zbiórka przy stoisku nr 1) - młodzież i dorośli, grupa 5-10 osób

INNE DZIAŁANIA

 • Pokaz kostki Rubika w wykonaniu Radka „DżoDżo” Drozdowicza, mistrza świata w speedscubingu i uczestnika programu „Mam talent!”(godz. 11.00, stoisko nr 1 )
 • Escape room (godz. 12.00-13.00, 14.00-15.00, 16.00-17.00, zapisy przy stoisku nr 1)
 • Gra terenowa (godz. 13.00, 15.00, zapisy przy stoisku nr 1)
 • Malowanie twarzy dla dzieci (11.00-16.30, stoisko nr 1)
 • Żywe maskotki promujące IINiB - konkurs na nazwę dla maskotek IINiB (godz. 11.00-16.30, stoisko nr 1)

Instytut Sztuk Audiowizualnych

WYKŁADY

 • „Magia kina” (sala 2.115, godz. 11.00-11.30, brak zapisów, brak rezerwacji) - prof. dr hab. Grażyna Stachówna - Po co tak naprawdę chodzimy do kina? Odpowiedź może być tylko jedna: po przyjemność! A oto kilka magicznych sztuczek, którymi kino wabi nas na seanse i zapewnia maksimum satysfakcji
 • „Gry komputerowe: życie po życiu. Opuszczone światy MMO jako cyfrowe ruiny” (sala 2.115, godz. 11.45-12.30, brak zapisów, brak rezerwacji) - Justyna Janik - Czy możemy w kontekście gier komputerowych mówić o ruinach? Motyw ten pojawia się w wielu tytułach, takich jak The Last of Us czy seria Tomb Raider. Są to jednak tylko reprezentacje ruin, które zostały stworzone jako już zniszczone i opuszczone przez mieszkańców przestrzenie. Czas nigdy nie odcisnął na nich swojego piętna. Z pozoru, wydaje się, że to jedyny sposób w jaki o ruinach w grach komputerowych można mówić. W prezentacji tej chcę pokazać, że pomimo swojego cyfrowego charakteru, gra wideo też może stać się zdezelowanym przedmiotem. W tym celu przedstawię analizę opuszczonego świata Meridiana 59 - jednej z najstarszych, ciągle działających graficznych gier MMO. By lepiej zrozumieć fenomen opuszczonych gier MMO, ich czasowy wymiar i cyfrową materialność, posłużę się istniejącymi opracowaniami dotyczącymi eksploracji współczesnych ruin miejskich oraz koncepcją realności najniższej rangi Tadeusza Kantora
 • „Fotografia: Fotografia w filmie i o filmie” (sala 2.115, godz. 12.45-13.30, brak zapisów, brak rezerwacji) - prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz - W momencie wynalezienia kina w 1895 roku fotografia miała już długą tradycję dokumentacyjną i artystyczną. Wydawało się, że statyczność zdjęć nie przystaje do poetyki ruchomych obrazów. Tymczasem twórcy kinowi, zwłaszcza awangardziści, dostrzegli potencjał zdjęć jako nośników historii i emocji. Na wybranych przykładach filmowych zostaną zaprezentowane sposoby wykorzystania fotografii w budowaniu fabuły, portretów bohaterów i otaczającego ich świata. Pokazana zostanie również rola fotografii w budowaniu legendy filmowych gwiazd oraz w dokumentacji pracy reżyserów-autorów filmowych
 • Analiza i interpretacja filmu Zabicie ciotki (reż. Mateusz Głowacki, Polska 2013) prowadzona przez doktorantkę Instytutu Sztuk Audiowizualnych Barbarę Szczekałę (sala 2.115, godz. 13.45-14.30, brak limitu osób, brak zapisów)
 • „Sztuka współczesna: Oko w oko z kojotem, ręka w rękę z filodendronem. O relacjach międzygatunkowych w sztuce bio-performans” (sala 2.115, godz. 14.45-15.30, brak zapisów, brak rezerwacji) - Ewelina Twardoch - Czy można przetrwać przebywając kilka dni w zamkniętym pomieszczeniu z kojotem? Czy można dokonać transfuzji krwi do własnego krwioobiegu? Czy ruchy roślin i mikroorganizmów da się przekształcić w utwór muzyczny? Wystąpienie będzie poświęcone interesującym eksperymentom w sztuce współczesnej, poświęconym badaniom relacji między człowiekiem oraz istotami nie-ludzkimi, zwłaszcza zwierzętami i roślinami, ale nie zostaną też pominięte np. mikroby. Zostaną pokazane fragmenty najciekawszych projektów, a autorka pokaże , że takie działania jak kontrowersyjne projekty Mai Smrekar mają swoją tradycje i niejednokrotnie znacznie głębsze przesłanie niż poetyka szok
 • „Historia filmu polskiego: Elżbieta Czyżewska i gwiazdy w kinie polskim okresu PRL-u” (sala 2.115, godz. 15.45-16.30, brak zapisów, brak rezerwacji) - dr Sebastian Jagielski - Władza w okresie PRL-u nie koncentrowała się na produkcji gwiazd, co nie znaczy, że gwiazd wtedy w kinie polskim nie było. Na początku lat 60. pojawia się namiastka "peerelowskiego systemu gwiazdorskiego", na którego ukształtowanie wpływ miała odwilż, a później zwrot w stronę kina gatunków (wehikułu gwiazd). Przedmiotem swojego wystąpienia uczynię, po pierwsze, fenomen gwiazdy w okresie PRL-u ("socjalistyczny system gwiazdorski"), po drugie zaś wizerunek największej polskiej gwiazdy lat 60., Elżbiety Czyżewskiej, której kariera załamała się po tym, jak wyszła za mąż za Amerykanina żydowskiego pochodzenia Davida Halberstama i padła ofiarą nagonki antysemickiej

Samorząd Studentów

 • „Wydział oczami studentów" (godz. 13.00, zapisy zbiórka przy stoisku nr 8) - Marcin Rychlak przewodniczący WRSS WZiKS UJ

Instytut Psychologii Stosowanej

PREZENTACJE-POKAZY

 • „Rehabilitacja Neuropsychologiczna” (sala 1.321, zapisy/zbiórka przy stoisku nr 2, godz. 11.00-12.00, 14.00-17.00) - w trakcie prezentacji przedstawione zostaną projekty i działalność Sekcji Neuropsychologicznej Koła Nauk Psychologicznych Pragma. Przedstawione zostaną krótkie charakterystyki wybranych zaburzeń, możliwości terapii oraz fakty i mity na temat mózgu
 • „Strach ma wielkie migdały” (sala 1.321, zapisy/zbiórka przy stoisku nr 2, godz. 12.00-13.00) - w trakcie prezentacji uczestnicy dowiedzą się co dzieje się w mózgu, kiedy się boimy. Zobaczą, jakie struktury mózgu zaangażowane są w reakcje strachu. Będę mogli dowiedzieć się, czy strach da się kontrolować i dlaczego pod jego wpływem możemy podejmować nieracjonalne decyzje
 • „Co kryje mózg?” (sala 1.321, zapisy/zbiórka przy stoisku nr 2, godz. 13.00-14.00) - na warsztacie uczestnicy dowiedzą się, z czego zbudowany jest mózg i za co odpowiadają jego poszczególne części. Zobaczą trójwymiarowy model mózgu i będą mogli wykonać własne modele

LABORATORIUM

 • „Co się może dziać w laboratorium psychologicznym…” (godz.12.00-13.00, 13.00-14.00, 14.00-15.00, 3x10 osób, rezerwacja przez stronę www.ips.uj.edu.pl) - w trakcie programu zaprezentowane będą różne metody i techniki badań psychologicznych. Wraz z uczestnikami realizowane będą eksperymenty pokazujące jak funkcjonuje nasz organizm, jak myśli i emocje wpływają m.in. na reakcje fizjologiczne i jaki mamy na to wpływ. Laboratorium gęstego zapisu EEG, Laboratorium badań neurofizjologicznych

INNE AKTYWNOŚCI

 • „Spacer po Instytucie Psychologii Stosowanej” (godz. 11.00-17.00) - jeśli chcesz poznać wszystkie zakamarki naszego instytutu od sal wykładowych, laboratoriów, sal ćwiczeniowych i terapeutycznych, po zakamarki i przejścia, o których prawie nikt nie wie. Zapisz się na listę „Świąteczny Student IPS UJ” - rezerwacja przez stronę www.ips.uj.edu.pl
 • „Konkursy wiedzy psychologicznej z nagrodami ” - (godz. 11.00-17.00, stoisko nr 2)

Katedra Lingwistyki Komputerowej

WYKŁADY

 • „Jak sprawić, by tekst informacyjny na stronach internetowych był lepszy?” (sala 3.116, godz.11.00-11.45) - dr hab. Dorota Korwin-Piotrowska - słuchacze wykładu otwartego mogą skorzystać również z warsztatów z tego samego tematu (patrz warsztaty)

PREZENTACJE-POKAZY

 • „Prezentacja o Material Design” (godz.11.00-12.00, zapisy/zbiórka przy stoisku nr 3, sala 3.116) - Magdalena Zych

WARSZTATY

 • „Miniwarsztaty animacji w CSS” (godz.12.00-13.00, zapisy/zbiórka przy stoisku nr 3, sala 0.317) - dla wszystkich, którzy opanowali programowanie w CSS na poziomie co najmniej podstawowym i chcą rozszerzyć swoją wiedzę o dodatkowe umiejętności
 • „Jak sprawić, by tekst informacyjny na stronach internetowych był lepszy?” (godz.12.15-13.15, zapisy/zbiórka stoisko nr 3, sala 3.102) - dr hab. Dorota Korwin-Piotrowska -w ramach warsztatów będzie można spróbować własnych sił w redagowaniu tekstu ze wskazanych stron lub wspólnie z prowadzącą przeanalizować, np. swoją stronę internetową

INNE AKTYWNOŚCI

 • „Szkolenie z komputerowej obróbki zdjęć” (godz. 13.30-14.30, zapisy/zbiórka przy stoisku nr 3, sala 3.116) - szkolenie ma na celu przybliżyć zainteresowanym działanie programu Photoshop oraz pokazać dobre praktyki obróbki zdjęć na przykładach. Dla wszystkich zainteresowanych fotografią, grafiką komputerową i obróbką zdjęć
 • Psychotest „ścisły umysł vs humanista” (godz. 11.00-17.00, stoisko nr 3) - która półkula mózgu jest u danej osoby bardziej rozwinięta?
 • ”Konkurs skrótów klawiszowych” (godz. 11.00-17.00, stoisko nr 3) - ogłoszenie wyników co dwie godziny

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej / UJOT.tv

WARSZTATY

 • Praca redakcji UJOT TV „od kuchni” (studio tv WZiKS, godz. 11.00-12.00, grupa docelowa: wszyscy chętni/liczba osób: do 40/ brak oficjalnego zapisu, wydarzenie na stronie ujot.tv na Facebooku, prośba o kliknięcie „wezmę udział”) - zwiedzanie studia tv Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz reżyserki; krótkie przedstawienie codziennej pracy redakcji; wspólna z uczestnikami próbna kolaudacja wybranego materiału audiowizualnego; prezentacja najlepszych materiałów filmowych telewizji UJOT TV
 • Warsztaty dziennikarskie (godz. 12.00-13.00, grupa docelowa: wszyscy chętni/liczba osób: do 20/ brak oficjalnego zapisu, wydarzenie na stronie ujot.tv na Facebooku, prośba o kliknięcie „wezmę udział”) - symulacja wywiadu dwójkowego, przygotowanie stand-up’u do wybranego materiału audiowizualnego, „Napraw to” - poprawienie gotowego materiału filmowego
 • Warsztaty operatorskie (godz. 13.00-14.00, grupa docelowa: wszyscy chętni/ilość osób: do 20/ brak oficjalnego zapisu, wydarzenie na stronie ujot.tv na Facebooku, prośba o kliknięcie „wezmę udział”) - nauka obsługi kamery, losowanie tematu i ćwiczenia w terenie, odtworzenie sceny filmowej
 • Warsztaty dla dzieci (godz. 14.00-15.00, grupa docelowa: dzieci do lat 14/liczba osób: do 20/ brak oficjalnego zapisu, wydarzenie na stronie ujot.tv na Facebooku, prośba o kliknięcie „wezmę udział”) - „znajdź mikrofon w studio”, występ przed kamerą
 • Warsztaty dziennikarsko-operatorskie (godz. 15.00-16.00, grupa docelowa: wszyscy chętni/liczba osób: do 20/ brak oficjalnego zapisu, wydarzenie na stronie ujot.tv na Facebooku, prośba o kliknięcie „wezmę udział”) - utworzenie zespołów dziennikarsko-operatorskich i nagranie materiału audiowizualnego na terenie Kampusu (poza budynkiem WZiKS)
 • Wspólne nagrywanie materiału (godz. 16.00, grupa docelowa: wszyscy chętni/liczba osób: do 10/ brak oficjalnego zapisu, wydarzenie na stronie ujot.tv na Facebooku, prośba o kliknięcie „wezmę udział”) - wspólne z uczestnikami nagrywanie materiału audiowizualnego będącego relacją ze Święta UJ

Instytut Spraw Publicznych

POKAZY

 • „Marketingowy zawrót głowy” (godz.14.30-15.30, zapisy/zbiórka przy stoisku nr4, sala 3.202, grupa +18 lat) - pokaz najciekawszych reklam komercyjnych (I blok reklamowy) oraz kampanii społecznych (II blok reklamowy) ostatniej dekady

WARSZTATY

 • „Mały Człowiek w kreatywnym transie” (godz. 13.00-14.00, grupa od 10 do 15 osób, zapisy/zbiórka przy stoisku nr 4, sala 3.202) - warsztaty adresowane są do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Celem warsztatów jest rozbudzenie w uczniach kreatywnego myślenia, które będą mogli wykorzystać w procesie codziennej nauki. Warsztaty prowadzone będą z wykorzystaniem materiałów multimedialnych - Ewelina Góral

INNE AKTYWNOŚCI

 • „Umysł w Pajęczynie” (godz. 11.00-17.00, przy stoisku nr 4) - konkurs indywidualny z nagrodami
 • „Diamentowy rozum” (godz. 11.00-17.00, przy stoisku nr 4) - gra planszowa

Instytut Kultury

RÓŻNE AKTYWNOŚCI

 • Konkurs wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim (godz. 11.00-17.00, przy stoisku nr 5)
 • Konkurs „Kto to powiedział?" (godz. 11.00-17.00, przy stoisku nr 5) - cytaty znanych ludzi nauki, kultury i sztuki
 • Minigra miejska (godz. 11.00-17.00, przy stoisku nr 5)
 • Zabawy dla dzieci (godz. 11.00-17.00, przy stoisku nr 5)

Instytut Przedsiębiorczości

WARSZTATY

 • Warsztaty z zakresu projektowania aplikacji mobilnych dla młodzieży (godz. 13.00-15.00, zapisy/zbiórka przy stoisku nr 6, sala 0.324)
 • Spotkanie z Ekspertem z rynku sportowego (godz. 14.00, zapisy/zbiórka przy stoisku nr 6, sala 0.304)

POKAZY

 • Pokaz wirtualnej rzeczywistości przy pomocy oculusów VR lub symulatorów (godz. 11.00-15.00, stoisko n6 6)

INNE AKTYWNOŚCI

 • Quiz z biznesu sportowego (godz. 11.00-17.00, przy stoisku nr 6)
 • Konkurs wytrzymałościowy w pozycjach gimnastycznych (godz. 11.00-17.00, przy stoisku nr 6)
 • Konkurs tenisa stołowego (godz. 11.00-17.00, przy stoisku nr 6)
 • Strefa turystyczna (godz. 11.00-17.00, przy stoisku nr 6) - leżaki, ratownicy, parasole, wystawa zdjęć podróżników połączona z konkursem wiedzy o największych atrakcjach turystycznych
 • Rozpoznaj historię z emoji (godz. 11.00-17.00, przy stoisku nr 6)
 • Konkurs wiedzy o mediach społecznościowych (godz. 11.00-17.00, przy stoisku nr 6)
 • Gra typu memo (godz. 11.00-17.00, przy stoisku nr 6)

WYKŁADY i PANEL DYSKUSYJNY

 • „Fascynujące życie roślin” (sala P1.2. Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego, godz. 12.00, 13.30, 15.00) - dr Ariel Kamiński - wykład z pokazami. Przeciętny człowiek zna od 30 do 100 gatunków roślin, podczas gdy na świecie znanych jest blisko 400 000 gatunków. W czasie wykładu słuchacze będą mieli możliwość zaznajomienia się z wybranymi roślinnymi rekordzistami, dziwakami i spryciarzami.
 • „Bliskie spotkania z nauką i naukowcami” - (sala P1.1 Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego, godz. 11.15, 12.45, 14.15) - Paweł Jedynak - panel dyskusyjny, w ramach którego poruszone zostaną m.in. tematy: jak pracują naukowcy, dziwne zastosowania leków, jak studiować skutecznie, jak studiuje się na WBBiB, jak hoduje się skórę.

WARSZTATY

 • „O dwóch twarzach światła” (aula Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego, godz. 11.00, 12.30, 14.00) - dr Martyna Krzykawska-Serda - warsztaty prezentujące, jak światło może penetrować przez nasze własne tkanki, co to jest mieszanie barw oraz jak wpływa ono inne właściwości światła
 • „Budowa komórek zwierzęcych i roślinnych” (sala P1.02 Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego, godz. 11.45, 13.15, 14.45) - dr Monika Rak i dr Ewelina Chrapusta - warsztaty dla dzieci umożliwiające stworzenie trójwymiarowego modelu komórki zwierzęcej lub roślinnej
 • „Gang słodziaków” (sala P01 Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego, godz. 11.30, 13.00, 14.30, limit wieku: 10 lat+) - dr Małgorzata Jemioła-Rzemińska - Dzisiaj na pytanie: skąd się bierze mleko typowa odpowiedź brzmi - z kartonu. Skąd mamy prąd? Z kontaktu. A skąd mamy cukier? Czy tylko z cukierniczki? W trakcie warsztatów spotkamy słodkich rywali buraka cukrowego takich jak stewia czy ksylitol, zajrzymy w oko refraktometru, który zdradzi, ile cukru jest w cukrze, weźmiemy udział w gali „Najsłodszy owoc” i niczym Sherlock Holmes odkryjemy tajemnice mąki ziemniaczanej.

Uwaga! Na wszystkie wydarzenia obowiązuje rejestracja - zgłoszenia należy przesyłać na adres rejestracja.wbbib@uj.edu.pl. Rejestracja rozpocznie się 4 maja 2018 r. o godz. 9.00 i będzie trwać do 10 maja 2018 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania miejsc. Przed wejściem na prezentacje przeprowadzone zostaną czynności związane z potwierdzeniem wcześniejszej rejestracji. Rejestracja na miejscu w dniu wydarzenia w zlokalizowanych przed wejściem do budynku punktach rejestracyjnych odbywać się będzie tylko w miarę wolnych miejsc.

WARSZATY (grupy do 15 osób, rezerwacja obowiązkowa - kliknij TUTAJ)

 • Hydrologiczne: Czy wiesz co pijesz? - jakość i skład wody (sala 024, godz.10.30, 11.30, 12.30, 13.30) - obowiązuje rezerwacja
 • Geomorfologiczne: O czym mówią drzewa - analiza dendromorfologiczna procesów zachodzących na powierzchni Ziemi (sala 044, godz.10.30, 11.30, 12.30) - obowiązuje rezerwacja
 • Gleboznawcze: Na czym rośnie trawa? - podstawowe rodzaje gleb i ich skład (sala 052, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30) - obowiązuje rezerwacja
 • Meteorologiczne: Jak prognozować pogodę? (10.30, 11.30 i 12.30) - obowiązuje rezerwacja

Zbiórka na warsztaty w laboratoriach na 5 min. przed ich rozpoczęciem przed portiernią w Instytucie Geografii (parter).

WARSZTATY DLA DZIECI W WIEKU 6-8 LAT

 • Świat gospodarki cyrkulacyjnej”(godz. 10.00, 11. 00, 12.00, jedna tura 25 osób, konieczna rezerwacja) - gospodarka cyrkulacyjna weszła wielkimi krokami do Unii Europejskiej, dlatego warto już teraz zapoznać dzieci z jej podstawowymi założeniami. W ramach interaktywnych zajęć przedstawione zostaną zasady prawidłowej segregacji odpadów, znaczenia recyklingu w gospodarce cyrkulacyjnej oraz założenia gospodarki współdzielenia (sharing economy). Podczas zajęć kształtowana będzie także wrażliwości dzieci na problemy środowiska, zdolność jego obserwacji oraz chęci działania na rzecz jego poprawy.

GRY

 • Gra terenowa (godz. 12.00-14.00, miejsce zbiórki stanowisko oznaczone napisem „Gra terenowa” przed wejściem do Instytutu) - poszukiwanie i fotografowanie charakterystycznych obiektów na kampusie, wypełnianie kart gry (w grupach 2-3 osobowych, bez rejestracji)
 • Gra dla dzieci „Miasta Polski” (godz. 12.00-15.00, 3-4 dzieci jednorazowo przy stanowisku, bez rezerwacji) - jeśli pogoda pozwoli zabawa będzie na zewnątrz przed Instytutem (również oznaczone stanowisko), w przypadku złych warunków atmosferycznych w sali 1.21

WYSTAWY

 • Wystawa fotograficzna „Dziwny jest ten świat” (godz. 11.00-15.00, hol na I piętrze, bez rezerwacji)
 • „W świecie blasku minerałów” (sala Wystawowa Instytutu Nauk Geologicznych UJ,ul. Gronostajowa 3a) - wystawa minerałów w wielobarwnym świetle wraz z ekspozycją minerałów w świetle UV

POKAZ DRONA

 • Wykorzystanie drona w badaniach powierzchni Ziemi (zbiórka przy siłowni na wolnym powietrzu obok Inst. Zoologii)

Instytut Nauk Geologicznych

POKAZY

 • Mieszkanie na wulkanie (godz.11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, parking przy ING UJ ul. Gronostajowa 3a) - cykliczne pokazy erupcji wulkanu Jagiellonius II połączone z krótkimi wykładami dotyczącymi wulkanizmu
 • Życie na dnie, czyli jak żyje się w ekstremalnych warunkach (godz.11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, parking przy ING UJ ul. Gronostajowa 3a) - przedstawienie ekstremalnych warunków panujących na dnie oceanów. Pełnowymiarowy model fauny żyjącej w pobliżu Smokersów

WARSZTATY

 • Na czym Kraków zbudowano? (parking przy ING UJ ul. Gronostajowa 3a) - Kraków i okolice sprzed około 160 mln lat, model dna jurajskiego i fauny jurajskiej z okolic Krakowa
 • Zmierz się z dinozaurem! (parking przy ING UJ ul. Gronostajowa 3a) - jak żyły i jak wielkie były dinozaury, m.in. model porównawczy kości Brachiosaurus brancai, model głowy Tyrannosaurus rexa, modele pazurów i zębów wybranych dinozaurów

Wszystkie wydarzenia zawarte w programie(w godzinach 14.00-17.00) będą dostępne w sposób ciągły w wyznaczonym przedziale czasowym. Wstęp na wydarzenia jest wolny, oprócz lotów balonem na uwięzi, na które obowiązują specjalne talony. Będą one do zdobycia w konkursach organizowanych na profilu Facebook Centrum w okresie poprzedzającym wydarzenie. Talony będzie można zdobyć również w trakcie trwania wydarzenia w konkursach organizowanych na miejscu.

I STREFA KONTAKTU - INSTALACJA (hala eksperymentalna Centrum) - multimedialna instalacja AKCJA ROTACJA to zaaranżowana w całej przestrzeni hali eksperymentalnej „strefa kontaktu” pomiędzy człowiekiem a technologią, tym co mierzalne gołym okiem, a tym do czego zobaczenia potrzebujemy światła miliony razy silniejszego niż Słońce. To także pionierski eksperyment zrodzony na granicy sztuki i nauk ścisłych.
Dynamiczna instalacja stanowić będzie otwarte, ciągłe widowisko łączące światło, dźwięk, ruch i działania na pograniczu realis i rzeczywistości wirtualnej. Dzięki specjalnej aranżacji wizualnej hali zobaczyć będzie można urządzenia i aparaturę badawczą z zupełnie nowej perspektywy. Lasery i projekcje multimedialne wyświetlane na konstrukcji złożonej z 20 ekranów będą wizualizować bogactwo zjawisk fizycznych i optycznych. „Inny świat” kreować będą także cyfrowe narzędzia interaktywne, opierające się na działaniu rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality). Instalacje współtworzyć będą elementy umieszczone w aplikacji HP Reveal (dawniej Aurasma, prosimy o jej zainstalowanie w swoich urządzeniach mobilnych przed przybyciem). Zakres widzenia poszerzony zostanie również przez obrazy holograficzne, generowane przez udostępniane w ramach wydarzenia hololensy (okulary holograficzne). Instalacja obejmować będzie również działania z obszaru elektroakustyki. W ich ramach wybitny, kanadyjski muzyk/performer Gordon Monahan wykona swój legendarny pokaz „Wirujących głośników”, w którym będzie nawiązywał do ruchu pędzących w synchrotronie elektronów. Zapraszamy do pokonania z nimi przynajmniej jednego cyklu.
Wydarzenie ma formułę otwartą, nie jest podzielone na początek, środek i koniec. Można się w nie włączyć jak i je opuścić w dowolnym momencie.

II STREFA KONTAKTU - BALON* - pełnowymiarowy balon na ogrzane powietrze zlokalizowany będzie na terenie przylegającym do Centrum SOLARIS. Z widniejącym na nim logo SOLARIS będzie wizualną formą komunikacji z Kampusem UJ. Z balonu będzie również można podziwiać malownicze otoczenie naszego ośrodka. Balon wynosić będzie około 40 osób w ciągu godziny, a do lotów upoważniać będą talony, które będzie można zdobyć w następujący sposób:

 • w konkursach organizowanych na profilu Centrum SOLARIS na Facebooku i mediach (w okresie poprzedzającym wydarzenie)
 • w konkursach organizowanych na stanowisku stacji krótkofalowej (podczas trwania wydarzenia)

III STREFA KONTAKTU - RADIOSTACJA (wejście do doku załadowczego Centrum SOLARIS od strony dolnego parkingu) - prezentacja formy komunikacji wykorzystującej fale radiowe. Uruchomienie amatorskiej radiostacji okolicznościowej, dzięki której będziemy prowadzić zarówno łączność krótkodystansową ze znajdującym się nieopodal balonem, jak i długodystansową, krajową i międzynarodową, włączając w to zagraniczne synchrotrony.
Operatorzy radiostacji będą demonstrować jej działanie i opowiadać o społeczności krótkofalowców. Uruchomienie stacji wymaga uzyskania oficjalnej licencji (pozwolenia radiowego) oraz opieki Polskiego Związku Krótkofalowców w zakresie pozyskania licencji. Wiąże się również z obsługą i wymianą kart QSL. Karty te są projektowane indywidulanie i w naszym przypadku będą nosić symbole Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kampusu UJ oraz Centrum SOLARIS, co stanowić będzie kolejny akcent łączący te 3 jednostki. Karty QSL będą też okolicznościową pamiątką dla wszystkich, którzy zatrzymają się na chwilę przy stanowisku radiostacji i zagłębią w świat komunikacji radiowej.

W trakcie trwania wydarzeń zapraszamy również do sali konferencyjnej Centrum SOLARIS, mieszczącej się na parterze budynku głównego, gdzie będzie wyświetlany film informacyjny o Centrum SOLARIS.

*Realizacja tej części programu uzależniona jest od warunków pogodowych.

Heddle Lab - grupa profesora Jonathana Heddle’a proponuje 3 warsztaty oraz cykl demonstracji laboratoryjnych w laboratorium grupy. Warsztaty 1 i 2 oraz zajęcia praktyczne w laboratorium tworzą jeden cykl, trwający 1,5h (1h warsztatów i 0,5h zajęć w laboratorium). Warsztaty 3 tworzą oddzielny cykl.

 • „Węzły i sploty DNA: Topoizomerazy i choroby” - w czasie warsztatów zaprezentujemy strukturę DNA oraz przedstawimy problem pakowania DNA w komórkach. Przy pomocy modeli zaprezentujemy działanie ważnej klasy enzymów: topoizomeraz oraz ich działanie na cząsteczki DNA. Pozwoli nam to wyjaśnić, jak działają pewne antybiotyki. Przedstawimy również problem antybiotykoodporności. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy będą mogli rozwiązywać zagadki oraz przeprowadzić proste eksperymenty związane z tematyką topologii DNA

Proponowane zajęcia:

a) „Pudełka i sznurki”: demonstracja problemu pakowania DNA w komórkach. Czy uda ci się dopasować sznurek do pudełka?

b) Napięcia torsyjne DNA: Zagadka topologiczna przy użyciu gumowych węży. Uczestnicy spróbują znaleźć sposób rozsupłania węzłów DNA.

Obrazowanie napięć torsyjnych zostanie przedstawione w części laboratoryjnej warsztatów
c) Działanie antybiotyków z grupy fluorochinolonów : przy pomocy modelu z podpunktu b) zaprezentujemy, w jaki sposób stabilizacja przeciętych nici DNA przez fluorochinolony prowadzi do śmierci komórek.

d) Łamigłówka „inhibitory białkowe” : zespoły otrzymają modele 3D gyrazy oraz białek PRP. Zadaniem każdego zespołu będzie dopasowanie modeli w taki w sposób, by spowodowały inhibicję działania enzymu.

 • „Bionanonauka: Budowanie molekularnych robotów do walki z chorobami” - podczas tej części warsztatów zostanie zaprezentowana możliwość wykorzystania cząsteczek biologicznych (takich jak DNA czy białka) do wytwarzania sztucznych struktur, a nawet nanorobotów. Przedstawiony zostanie również wstęp teoretyczny do części trzeciej - zajęć praktycznych

Proponowane zajęcia:

 • Dlaczego wirusy wyglądają jak bryły geometryczne? - w tej części zostaną wykorzystane zestawy do budowania brył takich jak sześciany, ostrosłupy czy dwudziestościany foremne, a następnie zmierzone zostaną ich objętości i powierzchnie. W ten sposób zaprezentowany zostanie fakt, że przy ustalonym polu powierzchni to właśnie dwudziestościan foremny osiąga największą objętość, przez co jest kształtem preferowanym przez wirusy
 • DNA origami- budowanie z DNA - model ze sznurków/rurek zostanie użyty by pokazać, w jaki sposób krótkie fragmenty DNA (tzw. zszywki, spinacze ang. staples) mogą zostać wykorzystane, by ukształtować DNA w dowolnie wybrane płaskie kształty
 • Rozwiąż zagadkę “Nanokształtu” tworzonego przez sztuczne białka! - uczestnicy dostaną wydrukowane na drukarce 3D białka-klocki oraz plastelinę. Zadaniem uczestników będzie zbudowanie białkowej „klatki”. Na koniec warsztatów przedstawione zostaną istniejące „klatki” białkowe, następnie konstrukcje uczestników zostaną porównane z tymi istniejącymi klatkami

Laboratorium

 • Zajęcia praktyczne w laboratorium - skorzystaj z okazji zobaczenia na własne oczy laboratorium biochemicznego, w którym odbędzie się obrazowanie komórek z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego.

Warsztaty wizualizacji DNA (czas trwania: 0,5h; 4 tury, max 6 osób w każdej turze; preferowane dwie grupy wiekowe: 8-14 oraz >14 lat) - rejestracja TUTAJ

 • rozmiar i kształt (superzwojów) DNA może być określony dzięki elektroforezie w żelu agarozowym
 • pokazy chromatografii żelowej i dializ
 • animowane slajdy/filmiki wyjaśniające podstawowe zasady syntezy DNA origami i tego, jak jest ono wykorzystywane

Warsztat obrazowania komórek (czas trwania: 0,5h; 4 tury, max 6 osób w każdej turze; preferowane dwie grupy wiekowe: 8-14 oraz >14 lat) - rejestracja TUTAJ

 • przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego pokażemy, jak wyglądają komórki normalne oraz nowotworowe. Wyjaśnimy podstawy teoretyczne tego, jak normalne komórki mogą stać się nowotworowymi, jakie są morfologiczne różnice pomiędzy nimi oraz jak działają terapie antynowotworowe, a w szczególności nowoczesne immunoterapie, które charakteryzują się wysoką skutecznością

Warsztaty drukowania 3D (czas trwania: 1h; 3 tury max 8 osób w każdej turze; preferowany wiek >6 lat) - rejestracja TUTAJ

 • zostaną przedstawione podstawowe zasady drukowania 3D, demonstracja procesu drukowania oraz wcześniej przygotowanych modeli. Na zakończenie pilni uczestnicy otrzymają drobne upominki wydrukowane na drukarce 3D.

Yamada Lab - grupa badawcza dr. Kenji’ego Yamady proponuje zapoznanie się z tajnikami biologii molekularnej roślin na kilku dostępnych stanowiskach.

 • Obserwacje mikroskopowe - komórki roślinne wcale nie są takie nieruchome jak to może się wydawać, każda tętni życiem i jej organelle poruszają się w zależności od różnych bodźców zewnętrznych. Przy użyciu mikroskopu postaramy się zaobserwować co kryje się w zupełnie niewinnej kałuży powstałej po deszczu oraz przygotujemy różne preparaty mikroskopowe z tkanek roślinnych - (lobby MCB na parterze, godz. 10.00-16-00, aktywność dla dzieci 3+ i dorosłych)
 • Pokaz hodowli roślin in vitro - rośliny nie tylko w doniczkach. Niezbędne do wzrostu i rozwoju związki mineralne, źródło energii i węgla, witaminy i inne można dostarczać roślinom jako składniki rozpuszczone w wodzie i zestalone agarem. Pokaz będzie obejmował typowe rośliny używane w laboratoriach: Arabidopsis thaliana (rzodkiewnik pospolity), Nicotiana tabacum (tytoń szlachetny) czy Mesembryathemum crystallinum (przypołudnik kryształkowy). Ciekawym aspektem będzie również obserwacja rosnącego kalusa - bezkształtnej masy niezróżnicowanych i szybko dzielących się komórek tkanek roślinnych, często podobnej do galaretki. Kalus może być wyprowadzony z prawie każdej tkanki roślinnej poprzez traktowanie jej odpowiednia mieszaniną hormonów roślinnych - (lobby MCB na parterze, godz. 10.00-16-00, bez ograniczeń wiekowych)
 • Kolorowe barwniki roślinne - rozdział chromatograficzny barwników występujących w warzywach codziennego użytku. Co sprawia, że marchewka jest pomarańczowa, a czerwona kapusta ma kolor fioletowy? Oprócz chlorofilu, nadającego roślinom zielony kolor, w roślinach występują jeszcze inne barwniki fotosyntetyczne. Przeprowadzimy interaktywny pokaz ekstrakcji barwników z powszechnie znanych nam kolorowych warzyw. Wyizolowane barwniki rozdzielimy metodą chromatografii cienkowarstwowej, a po rozwinięciu chromatogramu będziemy mogli zidentyfikować obecność zielonych chlorofilów a i b oraz żółtych i pomarańczowych karotenoidów - (lobby MCB na parterze, godz. 10.00-16-00, aktywność dla dzieci 3+ i dorosłych)
 • Interaktywne puzzle dla najmłodszych - oferujemy zabawę dla w postaci ręcznie zrobionych puzzli, które nauczą, jak wygląda komórka roślinna od środka i jakie organelle w niej występują - (lobby MCB na parterze, godz. 10.00-16-00, aktywność dla dzieci)
 • Sadzonki popularnych roślin uprawnych na krążkach torfowych - każda roślina, nawet największa, rozpoczyna swój żywot od maleńkiego nasionka. Przygotowaliśmy wiele sadzonek popularnych roślin hodowlanych, takich jak groszek, marchewka, burak czy tymianek. Rośliny te zostały wychodowane na krążkach torfowych w szklarni dostępnej w MCB. Każdy zwiedzający będzie mógł zabrać ulubioną sadzonkę do domu - (lobby MCB na parterze, godz. 10.00-16-00, bez ograniczeń wiekowych)
 • Jak rośliny bronią się przed atakiem owadów - dlaczego krzywimy się po zjedzeniu chrzanu czy wasabi? Przedstawimy podstawy działania systemu obronnego roślin na przykładzie roślin z rzędu kapustowce. Brokuły, brukselka czy kalafior to rośliny, które specyficznie produkują naturalne związki chemiczne zwane glukozynolanami. Jeśli jemy te warzywa surowe, po uszkodzeniu komórek dochodzi do reakcji enzymatycznej, w której glukozynowalny rozkładają się do innych związków chemicznych (izotiocyjanianów), których charakterystyczny ostry smak odczuwamy na języku. Ludzie polubili ten smak oczywiście w odpowiednich ilościach, a co z małymi owadami i organizmami roślinożernymi? Odwiedzający będą mogli przekonać się na własnej skórze (języku), jak rośliny z rzędu kapustowce bronią się przed atakami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego, będziemy smakować m.in. chrzan, wasabi, rzodkiewki czy kapustę. Dla bardziej zainteresowanych tematem będzie istniała możliwość porozmawiania z naukowcami z grupy dr. Yamady o ich projektach naukowych dotyczących systemu obronnego roślin - (lobby MCB na parterze, godz. 10.00-16-00, aktywność dla dzieci 3+ i dorosłych)

POKAZY (przed budynkiem CEP, godz. 11.00-17.00)

 • Owady i ich tajemnice - pokaz żywych owadów. Obejrzyj, dotknij, przełam strach i lęk. Poznaj piękno wybranych gatunków owadów
 • Elektryczność w przyrodzie Skąd się biorą pioruny? - generatora Van de Graaffa,
 • Astrobiologia - sięgając gwiazd. Czy w Kosmosie jest życie? Jakie warunki panują na innych planetach?
 • Niezwykły świat owadów społecznych. Pszczoły, mrówki, trzmiele… zobacz jak wygląda ul i rodzina pszczela. Czy królowe mrówek noszą koronę?
 • „...a może kiedyś to będziesz Ty?” Biolodzy dla najmłodszych! Czym skorupka za młodu… zaszczepiamy pasję przyrodniczą najmłodszym! Konkursy, gry, zabawy

WARSZTATY

 • Zrób odlew skamieliny (I piętro, godz. 11.00-13.00) - warsztaty dla dzieci. Zajęcia w formie pokazu z możliwością zrobienia odlewu gipsowego wybranych skamielin

KONKURSY/WYSTAWY/SPACER

 • Indywidualne zwiedzanie ekspozycji stałych i okresowych w CEP (godz. 10.00-17.00)
 • Zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji „Historia życia na Ziemi” (godz. 11.00, 12.30, 14.00, 16.00) - poznaj historię rozwoju życia na Ziemi. Zobacz ślady i pozostałości organizmów sprzed milionów lat
 • Zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji antropologicznej (godz. 11.00, 13.00, 16.00) - Kiedy powstał człowiek? Jakie jest jego zróżnicowanie? Czy choroby mają wpływ na jego wygląd?
 • W poszukiwaniu mrówek (godz. 11.00, 13.30, zbiórka pod „Smokiem wawelskim” przy CEP) - wycieczka przyrodnicza łąkami wokół Kampusu
 • Zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji zoologicznej (godz. 11.30, 13.30, 15.00) - Ile jest zwierząt na Ziemi? Jak żyją? Co wpływa na ich rozmieszczenie? Poznaj nieznane fakty z życia znanych zwierząt

Zobacz bogatą ofertę wydarzeń towarzyszących.

więcej o