Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpływ COVID-19 na samopoczucie - ankieta

Wpływ COVID-19 na samopoczucie - ankieta

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspólnie z badaczami z Uniwersytetu Cantabria w Hiszpanii prowadzą międzykulturowe badania w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na samopoczucie ludzi.

Celem badania jest analiza zmiennych indywidualnych takich jak cechy osobowości czy też strategie radzenia sobie, które wpływają na odporność psychiczną i zapobiegają możliwym negatywnym, emocjonalnym konsekwencjom sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19.

LINK DO ANKIETY

Zapraszamy do udziału w interesującym, 10-minutowym badaniu osoby, które ukończyły 18 lat. Uczestnictwo w  badaniu jest całkowicie dobrowolne i anonimowe. Dołożono wszelkich starań, by zapewnić poufność Twoich danych. W kwestionariuszu znajdują się stwierdzenia opisujące myśli, uczucia i zachowania, których mogłeś doświadczyć w sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Twój udział w badaniu jest niezwykle cenny. Będziemy także wdzięczni, jeśli mógłbyś nam pomóc, przesyłając ten link znanym Ci osobom pełnoletnim.

Badanie jest prowadzone zgodnie z zasadami etycznymi prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi zawartymi w Deklaracji Helsińskiej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące badania zachęcamy do kontaktu z osobą prowadząca projekt: justyna.mojsa-kaja@uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj