Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta jednostek

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta dla biznesu

Usługi badawcze, wynalazki uniwersyteckich naukowców, komercjalizacja badań.

więcej o

Spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji działa na styku nauki i biznesu. Firma inwestuje w nowe technologie i transferuje je z uczelni do przemysłu.

więcej o

MCB jest odpowiedzią na zapotrzebowanie trzech grup społecznych: przedsiębiorców poprzez otwarcie możliwości współpracy i komercjalizacji badań, naukowców przez stworzenie warunków pracy na wysokiej klasy aparaturze badawczej a także społeczności lokalnej poprzez dostęp do najnowocześniejszych metod badawczych i diagnostycznych.

więcej o

Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics - JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków) stanowi interdyscyplinarny akademicki ośrodek badania i rozwoju leków. Szczególne znaczenie, dla jednostki, odgrywa poszukiwanie oryginalnych leków śródbłonkowych.

więcej o

Synchrotron to nowoczesne multidyscyplinarne urządzenie badawcze, które otwiera nowe możliwości w wielu dziedzinach nauki takich jak: biologia, chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, medycyna, farmakologia, geologia czy krystalografia. Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS jest dostępne dla wszystkich grup badawczych z Polski, a także z zagranicy. Badania można prowadzić na dwóch liniach badawczych: PEEM/XAS i UARPES.

więcej o

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP UJ) to przestrzeń dla poszukujących inspiracji, chcących wdrażać swoje pomysły w czyn i otwartych na pierwsze biznesowe wyzwania. AIP UJ to przede wszystkim miejsce dla startupów, w którym można założyć własną firmę i pod okiem praktyków stawiać pierwsze kroki w biznesie.

więcej o

Klinika Papieru Biblioteki Jagiellońskiej jest pierwszą uruchomioną w Polsce halą technologiczną z instalacjami do masowego odkwaszania papieru druków i rękopisów w postaci woluminów oprawnych i luźnych kart.

więcej o

Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowało dla firm i instytucji pakiet usług, który stwarza duże możliwości prowadzenia działań z zakresu budowania wizerunku pracodawcy oraz rekrutacji potencjalnych pracowników i stażystów.

więcej o

CARS oferuje prowadzenie mediacji i innych polubownych metod rozwiązywania sporów, działalność ekspercka i konsultacyjna - realizowanych na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron