Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawy organizacyjne

Tu znajdziesz komunikaty ogólnouniwersyteckie oraz od poszczególnych jednostek uczelnianych.

więcej o

Tu znajdziesz wykaz wszelkich aktów prawnych, które dotyczą cię jako doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej o

Tu uzyskasz informacje na temat terminów zajęć dydaktycznych oraz dni wolnych.

więcej o

Celem Towarzystwa Doktorantów jest reprezentowanie i obrona praw i interesów doktorantów na UJ oraz organizowanie koleżeńskiej współpracy i wzajemnej pomocy członków w sprawach naukowych i innych.

więcej o

Wystąpienie dziekana wraz z polskim tekstem przysięgi doktorskiej oraz tekst łaciński (dla wszystkich dziedzin wiedzy) więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron