Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190918

Konferencja "Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej - perspektywa interdyscyplinarna"

Data: 18.09.2019 - 20.09.2019
Organizator: Instytut Europeistyki UJ, Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich
Konferencja

W wyniku kumulujących się kryzysów integracja europejska znalazła się w ważnym i trudnym do jednoznacznego określenia momencie. Od 2019 roku Unia Europejska będzie musiała sprostać konsekwencjom Brexitu i dostosować się do trudnych do przewidzenia wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wzrasta znaczenie radykalnych europejskich partii tożsamościowych, a populizm stał się zaraźliwym źródłem politycznej argumentacji. Europejskie modele gospodarcze nie rozwiązują społecznego zapotrzebowania na sprawiedliwą redystrybucję, a proste sposoby „radzenia sobie” z kolejnymi falami migracji, a tym bardziej z radykalnymi przejawami współczesnego terroryzmu, zdecydowanie nie wystarczają.

W przestrzeni publicznej ścierają się zwolennicy postaw otwartej i zamkniętej, eurorealizmu i eurosceptycyzmu, nacjonaliści i federaliści, zwolennicy dalszej integracji i zacieśniania strefy euro oraz ci, dla których przyjęcie europejskiej waluty oznacza koniec ich świata. Zachodzi gruntowna dekompozycja europejskich wzorów w wieku dziedzinach – u ich podłoża są dokonujące się zmiany społeczne i kulturowe.

W szczególności, organizatorzy pragną wymiany wiedzy i dyskusji na następujące tematy:

 • polityczne aspekty integracji Europy i Unii Europejskiej;
 • wybrane polityki i strategie działania Unii Europejskiej;
 • eurosceptycyzm, jego odmiany i nośniki;
 • kryzys migracyjny – perspektywy na przyszłość; 
 • kryzys legitymizacji politycznej Unii Europejskiej;
 • kryzys liberalnej demokracji i porządku konstytucyjnego w Europie;
 • bezpieczeństwo w Europie, bezpieczeństwo w Unii Europejskiej;
 • Brexit i jego konsekwencje;
 • twarze europejskiego populizmu – aspekty teoretyczne, ideologiczne i praktyczne;
 • między państwem narodowym a europejską federacją – aspekty teoretyczne i praktyczne;
 • wybory do Parlamentu Europejskiego i ich skutki;
 • partie polityczne w Europie – ewolucja, zmiana, przyszłość;
 • gospodarcze aspekty integracji Europy;
 • kulturowe aspekty integracji;
 • kultura i sztuka europejska na tle kultury globalnej;
 • europejskie media i dziennikarstwo a integracja Europy; 
 • obywatele Europy i europejska sfera publiczna;
 • czyja Europa? Dominujące narracje i argumenty;
 • współpraca regionalna w Europie.

Więcej informacji TUTAJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj