Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200109

Wystawa "Stanisław Moniuszko - krakowskie i wileńskie reminiscencje"

Data: 09.01.2020 - 07.02.2020
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, ul. Oleandry 3
Organizator: Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Kraków
Wystawa

Biblioteka Jagiellońska Biblioteka Kraków mają zaszczyt zaprosić na wystawę "Stanisław Moniuszko - krakowskie i wileńskie reminiscencje", której wernisaż odbył się 9 stycznia w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej.

Kraków gościł Stanisława Moniuszkę zaledwie 2 razy. W roku 1858, będąc przejazdem, kompozytor spędził w mieście kilka dni, zwiedzając najważniejsze zabytki i składając wizyty towarzyskie. Drugi pobyt, w roku 1867, trwał już kilka tygodni i zaznaczył się wydarzeniami dla historii miasta istotnymi, jednak w życiu muzyka był to niewiele znaczący epizod.

Najgłębiej związała go z Krakowem jego twórczość. Gromadzone przez stulecia zbiory Biblioteki Jagiellońskiej przechowują ślady obecności w kulturze wybitnych jednostek. Kolekcja zbieranych od połowy XIX stulecia druków muzycznych nie mogła nie zawierać twórczości najwybitniejszego kompozytora pieśni tamtych czasów. Z 237 odnotowanych przez bibliografie pierwodruków utworów Stanisława Moniuszki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znalazło się przeszło 60, w tym kilka woluminów, które obecnie są jedynymi istniejącymi egzemplarzami.

Na wystawie zobaczyć będzie można najcenniejsze i najciekawsze dokumenty drukowane i rękopiśmienne, związane z osobą Stanisława Moniuszki. Za pomocą prezentacji multimedialnych wyeksponowane zostaną prace badawcze o profilach muzykologicznym, historycznym, ale też artykuły popularne, zaczerpnięte z codziennej litewskiej prasy, w których zamieszczono relacje z moniuszkowskich uroczystości i innych bieżących wydarzeń z nim związanych.

Wystawa będzie czynna do 7 lutego br. (pon. 10.00-17.00, wt.-pt. 10.00-15.00).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj